To był rok nieszczęść dla hodowców i gospodarzy

Te choroby trapiły zwierzęta w 2021 r.
2022-02-08 15:29

2021 r. nie był łaskawy dla zwierząt oraz ich hodowców. W powiecie wieruszowskim pojawiły się ogniska afrykańskiego pomoru świń. Była też ptasia grypa oraz zgnilec amerykański pszczół. Ile prewencyjnie uśmiercono zwierząt?

W 2021 r. w powiecie wieruszowskim stwierdzono gospodarstwa uznane za ogniska choroby ASF. Mowa o Świątkowicach i Kolonii Dzietrzkowice. W ogniskach wykonano niezwłoczne uśmiercanie wszystkich świń utrzymywanych w siedzibie oraz unieszkodliwienie zwłok pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu.

Również w obszarze kilometra od ogniska wdrożono prewencyjne uśmiercanie zwierząt. Wybito ponad 4230 świń. Za wszystkie zabite sztuki zdrowe, rolnicy dostali odszkodowanie. W związku z wprowadzeniem przez Komisję Europejską obszarów z ograniczeniami I i III w powiecie wieruszowskim, rolnicy z obszaru z ograniczeniami III mogli sprzedawać świnie tylko do wyznaczonych rzeźni. Przed każdą sprzedażą, świnie były poddawane badaniom laboratoryjnym i klinicznym. W gospodarstwach prowadzony był monitoring bierny. Pobrano 8482 próbki. Każda przesyłka świń zaopatrzona była w świadectwo zdrowia i pozwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii na przemieszczenie świń w formie decyzji.  Wystawiono 740 takich decyzji. 

W 2021 r. w powiecie wieruszowskim stwierdzono ognisko choroby amerykańskiego zgnilca pszczół w gospodarstwie pasiecznym zlokalizowanym w Mieleszynie, składającym się z 7 rodzin pszczelich. Ognisko zlikwidowano we wrześniu poprzez spalenie chorych rodzin pszczelich i ich gniazd, po uprzednim zabiciu pszczół, oraz czyszczeniu i dezynfekcji uli pod nadzorem urzędowym Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

Również w minionym roku w powiecie wieruszowskim stwierdzono ognisko ptasiej grypy w miejscowości Dzietrzkowice. W gospodarstwie znajdowało się 694 szt. drobiu różnego gatunku. Ognisko zostało zlikwidowane poprzez uśmiercenie na terenie gospodarstwa wszystkich ptaków w sposób pozwalający uniknąć jakiegokolwiek ryzyka rozprzestrzeniania się czynnika chorobotwórczego.

W 2021 r. przekazano informacje o upadkach 154 sztuk bydła, owiec i kóz do powiatowych lekarzy weterynarii, właściwych dla lokalizacji zakładów utylizacyjnych, gdzie przekazane zostały padłe zwierzęta i uboczne produkty. 

Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa

Wyznaczono 17 lekarzy weterynarii i 2 techników weterynarii do nadzoru nad rzeźniami i zakładami przetwórczymi. Zbadano 26373 sztuki bydła i 115960 sztuk świń poddanych ubojowi, 355 dzików, , 56 sztuk świń na użytek własny gospodarstw.

Obecnie na terenie powiatu wieruszowskiego funkcjonuje 414 stad bydła liczących 7652 sztuki; 24 stada kóz liczące 68 sztuk; 19 stad owiec liczące 309 oraz 441 aktywnych stad świń, w których przebywają 33124 świnie. Zrealizowano 100% planu monitoringu chorób zakaźnych. Nie uzyskano wyników dodatnich chorób podlegających obowiązkowi zwalczania. Nie wykryto żadnego stada niosek zakażonych. Na terenie powiatu wieruszowskiego nie stwierdzono ogniska choroby Auyeszkyego. Od 2013 r. powiat jest uznany urzędowo wolny od choroby. W 2021 roku pobrano próby od 2529 zwierząt - wszystkie wyniki były ujemne.

Galeria

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę