Wieruszów negatywnie o dwóch wariantach

Kolej szybkich prędkości
2022-04-22 09:21

W Wieruszowie powraca temat związany z wariantami przebiegu nowej linii kolejowej na odcinku Sieradz Północny - Kępno - Czernica Wrocławska, wskazanych przez Centralny Port Komunikacyjny.

Gmina wyraża znaczący sprzeciw wobec wariantów W51 oraz W52. Uchwała, nad którą radni pochylą się za kilka dni, ma trafić do CPK, Wojewody Łódzkiego oraz Marszałka Województwa. 

Zaproponowany wariant W51 przebiega przez teren Gminnego Składowiska Odpadów w miejscowości Teklinów.  Składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w Teklinowie jest wpisane na listę instalacji komunalnych, która prowadzona jest przez Marszałka Województwa Łódzkiego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie składowisk odpadów planowanych do budowy, rozbudowy, modernizacji.

Zgodnie z planem gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031, składowisko posiada status instalacji komunalnej do przetwarzania pozostałości z przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych planowane do rozbudowy. Planowana jest rozbudowa o pojemność 600 000 m3, po rozbudowie pojemność całkowita składowiska ma wynieść 635 000 m3.

Z uwagi na fakt, że zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych, Gmina Wieruszów podejmuje szereg działań związanych z pozyskaniem podmiotu, który będzie pełnił funkcję zarządzającego składowiskiem i przeprowadzi proces jego rozbudowy. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na:„rozbudowie i nadbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Teklinów wraz z wykonaniem niezbędnych obiektów budowlanych i infrastruktury towarzyszącej”. Rozbudowa składowiska jest jednym z priorytetów gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Brak możliwości jego rozbudowy będzie się wiązał z nieosiągnięciem celów w zakresie gospodarowania odpadami, jakie wnikają z przepisów unijnych i krajowych. Ponadto podkreślenia wymaga aspekt społeczno-ekonomiczny rozbudowy składowiska polegający na możliwości zmniejszenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w przypadku zagospodarowania ich na terenie Gminy Wieruszów, co pozwoliłoby zredukować koszty transportu odpadów i mogłoby przełożyć się na obniżenie stawki opłaty za zgospodarowanie odpadami, jaką mieszkańcy uiszczają na rzecz gminy. 

Wariant W52 przechodzi przez 1 gospodarstwo rolne w miejscowości Jutrków oraz przecina gęste zabudowania miejscowości Lubczyna. Linia kolejowa przebiega przez działkę gminną 259/1 oraz w niewielkim zakresie 259/2 obręb Lubczyna, na której znajduje się budynek komunalny wraz ze świetlicą wiejską prowadzoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubczyna. Przebieg linii powinien być planowany przez tereny odległe od skupisk ludności oraz infrastruktury komunikacyjnej, w dużej odległości od budynków mieszkalnych. Budowa linii kolejowej w miejscach zamieszkałych wiąże się z wyburzaniem istniejących budynków, przesiedleniem mieszkańców i spadkiem wartości nieruchomości oraz ogromnym kosztem finansowym i społecznym dla mieszkańców gminy.

Warianty W51 i W52 ze względów ekonomicznych i społecznych są przez Radę Miejską w Wieruszowie całkowicie nieakceptowalne, dlatego Rada wyraża sprzeciw wobec ich realizacji oraz opiniuje negatywnie koncepcję ich budowy przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. na terenie gminy Wieruszów.

Galeria

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę