Wielkie święto szkoły w Pieczyskach. Nadano jej imię Królowej Jadwigi oraz sztandar

Gmina Wieruszów
2022-09-22 14:23
Wielkie święto szkoły w Pieczyskach. Nadano jej imię Królowej Jadwigi oraz sztandar

Szkoła Podstawowa w Pieczyskach od 1 września 2022 r. nosi imię Królowej Jadwigi. Uroczystość związana z nadaniem imienia oraz sztandaru została zorganizowana w czwartek 22 września. 

Świętowanie rozpoczęto od mszy w kaplicy w Pieczyskach. Modlitwę prowadzili ks. Henryk Orszulak oraz ks. Jakub Stanecki. Prałat dokonał poświęcenia sztandaru, który dostojnie prezentowali rodzice. 

Następnie wszyscy udali się do sali OSP w Pieczyskach, gdzie miały miejsce oficjalne uroczystości związane z nadaniem imienia oraz uroczystym wręczeniem i przekazaniem sztandaru. Na miejsce wszystkich poprowadziła zjawiskowa bryczka, do której zasiedli uczniowie na czele z postacią nawiązującą do osoby Królowej Jadwigi.

Na miejscu dyrektor Małgorzata Gonera wyjaśniała, dlaczego dokonano takiego wyboru. Wszystko oparte było o konsultacje i uczciwe głosowanie. Do Rady Miejskiej w Wieruszowie wpłynął wspólny wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, dlatego uchwała była już tylko pewnego rodzaju formalnością. Podczas uroczystości przewodniczący Rady Miejskiej Adam Śpigiel jeszcze raz odczytał treść dokumentu, który poparli wszyscy radni. 

W uroczystości obok społeczności szkolnej, rodziców i przyjaciół szkoły wzięli udział m.in. posłowie Piotr Polak i Paweł Rychlik, radna Sejmiku Woj. Łódzkiego Dorota Więckowska, dyrektor sieradzkiej Delegatury Kuratorium Oświaty Cezariusz Mostowski, starosta wieruszowski Stefan Pietras, burmistrzowie Rafał Przybył i Marta Siubijak, radni na czele z przewodniczącym Rady Miejskiej Adamem Śpiglem, byli dyrektorzy szkoły, sołtysi, sponsorzy i grantodawcy a także dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Wieruszów. 

Podczas ciepłych wystąpień, poczynając od kościoła a kończąc na szkole, goście podkreślali o wyjątkowości, mądrości i zaradności Królowej Jadwigi.

Jak wybór patronki motywowała szkoła? Przypomnijmy treść uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie: 

W wyniku wyborów, do których przystąpili rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, patronem naszej szkoły została Królowa Jadwiga. Patron to ktoś, kto czuwa, opiekuje się kimś lub czymś, to również obrońca. Patron to osoba, która swoim życie daje przykład, wskazania co robić, jak żyć i postępować. Kreuje wzór osoby: autorytet moralny, wzór patriotyzmu, tolerancji oraz jest godny naśladowania. Dla Szkoły podstawowej w Pieczyskach taką postacią stała się Królowa Jadwiga. Życie królowej Jadwigi Andegaweńskiej było świadectwem człowieka w pełni autentycznego, który nigdy nie krył swoich słabości, służąc każdemu człowiekowi, swoją siłą fizyczną i duchową do ostatniej chwili. Od pierwszych lat życia rodzice przygotowywali ja do objęcia tronu, dbając o jej wszechstronne wykształcenie. Szybko nauczyła się pisać i czytać, poznała języki obce, a także zaznajomiła się z literaturą sztuką. Już w wieku 10 lat objęła tron, zostając królową. Nasz kraj odzyskała stabilizację polityczna i zapewnił sobie wieloletni dobrobyt. Swoją postawą udowodniła, jak ważne w życiu jest wykształcenie, odpowiedzialność za podejmowane decyzje oraz sztuka podejmowania kompromisów i dążenia do pokoju. Była zwolenniczką rozwoju edukacji, propagowania literatury, sztuki. Spoglądała z miłosierdziem i miłością na drugiego człowieka. Niosła pomoc potrzebującym, wspierała i szanowała wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, czy status materialny. Reprezentowała takie wartości jak: poświęcenie, miłość i poszanowanie drugiego człowieka. Żyła, by pomagać innym. W jej postawie i działaniach nie dostrzeżemy śladu pychy, zawiści i lekkomyślności. Była znana z dyplomatycznych umiejętności, łagodząc konflikty z wrogami naszego państwa. Angażowała się w działalność polityczną, kulturową, charytatywną oraz oświatową. Była osobą nieustępliwą, o silnym charakterze. Jadwiga Królowa Polski odniosła także liczne zasługi dla polskiej nauki i kultury. Odnowiła Akademię Krakowską i utworzyła na niej studia teologiczne. Była także fundatorką licznych kościołów, klasztorów i szpitali, oddając na ten cel kosztowności i osobistą biżuterię o dużej wartości. O jej dobroczynności i miłości do drugiego człowieka powstały legendy i opowiadania, które w naszej szkole są dostępne w bibliotece szkolnej. Chociaż jej postać związana jest z historią XIV wieku, który dla współczesnego młodego człowieka kojarzy się z odległymi czasami, to wartości którymi się kierowała w swoich działaniach pozostają do dzisiaj jak najbardziej aktualne. Cechowała ją dobroć, wyrozumiałość, spokój, umiejętność zawierania pokoju i rozejmu, wrażliwość na dobro drugiego człowieka.

Była również otwarta na innych ludzi. Dzieliła się swoimi dobrami materialnymi, otaczała ludzi swoją pozytywną aurą. Wszystkie przytoczone powyżej argumenty, przeważyły w wyborze jej postaci na patrona szkoły podstawowej w Pieczyskach. Królowa Jadwiga prowadziła mądre i odważne rządy, dbając o dobro swoich poddanych. Doskonale łączyła modlitwę z działaniem, angażując się w działalność polityczną, kulturowa, charytatywną oraz oświatową. Była osobą nieustępliwą o silnym charakterze. Należy podkreślić, ze nadanie imienia królowej Jadwigi szkole Podstawowej w Pieczyskach będzie posiadało wielkie znaczenie. Działanie to otworzy drogę wszystkim dzieciom, uczniom, by stawać się coraz lepszym człowiekiem, by zdobywać wiedzę, kierować się szacunkiem, dobrem, dzięki któremu będą mogli w przyszłości budować rodziny i państwo, w którym będzie panowała wzajemne poszanowanie. Wydarzenie to pozwoli dorosłym, czyli rodzicom i nauczycielom, dążyć do tworzenia atmosfery miłości i dobra, w której mogliby wzrastać najmłodsi. Krótki, ale bogaty życiorys królowej Jadwigi przekonała cała społeczność szkolną, uczniów, rodziców i pracowników szkoły, ze jest ona najlepszym kandydatem na patrona Szkoły Podstawowej w Pieczyskach. Mądra, subtelna, troskliwa, skromna, dobra, dbająca o najbiedniejszych i stwarzająca warunki do nauki zdolnej młodzieży. To niewątpliwie wzór do naśladowania we współczesnym świecie. Jej postawa wnosi twórcze wartości do współczesnych koncepcji pedagogicznych. Wyrażamy głębokie przekonanie, ze wychowanie młodzież w duchu nauki i wartości, jakimi kierowała się królowa Jadwiga pozwoli kształtować ludzi światłych, wrażliwych i gotowych do pracy nad światem pełnym pokoju. 

Uczniowie już od wielu dni przygotowywali się do tego wyjątkowego dnia. Dyrekcja wspólnie z gronem pedagogicznym przeprowadziła szereg konkursów związanych z patronką. Była także m.in. wycieczka do Krakowa i Wieliczki, połączona ze zwiedzaniem miejsca pochówku Królowej Jadwigi. 

O historii szkoły oraz losach Królowej Jadwigi opowiadał na miejscu były dyrektor placówki Zenon Magaj. 

Dziś szkoła w Pieczyskach to dobre miejsce do kształcenia dzieci i młodzieży. W ostatnich latach placówka cieszyła się, i nadal przecież się cieszy, z bardzo dobrych wyników i osiągnięć - tych wewnętrznych, jak i zarówno zewnętrznych. Uczniowie obok zdobywania dobrych ocen, wiele razy udowadniali, że są świetnie przygotowani do różnych konkursów i olimpiad. W 2022 r. największą bolączką szkoły jest brak sali gimnastycznej. Być może kiedyś i Pieczyska doczekają się tego kolejnego wyjątkowego dnia. 

Autor:
red

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę