Trwa budowa kanalizacji

Publikacja płatna
2017-10-25 09:15
„Budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska – II Etap” – nr POIS.02.03.00-00-0100/16
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna
 
Cele projektu: Inwestycja realizowana w celu osiągnięcia 100% skanalizowania Aglomeracji Wieruszów. Realizacja przedmiotowego projektu zwiększy liczbę osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej o kolejne 442 RLM. Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 442 RLM (rok po zakończeniu rzeczowego zakresu realizacji projektu – 2018 r.)
 
Planowane efekty projektu:
 
Długość sieci kanalizacji sanitarnej w województwie łódzkim - 4,77 km
 
Liczba nowych użytkowników sieci kanaliazcyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu  - 442 RLM
 
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 3 056 228,61 PLN
 
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 2 521 015,13 PLN
 
Maksymalne dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Unii Europejskich: 2 142 862,86 PLN
 
Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 30.11.2017 r.
 
Twa budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Chobanin, Górka, Wieruszowska, Pieczyska
 
Na dzień 30.09.2017 r. wykonano 2424 mb sieci głównej co stanowi 64,93% całości zadania oraz 616 mb przyłączy stanowiących 59,57% przyłączy sanitarnych.
 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna
 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Oleśnicy

Galeria

Komentarze

Komentarze zostały wyłączone.