TERMOMODERNIZACJA I REWITALIZACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

Publikacja płatna
2022-02-25 15:49

W Polsce stale rośnie liczba inwestycji współfinansowanych przez Fundusze Europejskie. Środki unijne przeznaczane są między innymi na cele związane z ochroną dziedzictwa kulturowego. Rewitalizacja to pobudzenie do życia przygaszonych piętnem zmian ustrojowych i zniszczeń istnień ludzkich z całym ich otoczeniem, domami, podwórkami, pracą oraz spędzanym czasem wolnym. Nie jest tajemnicą, że bez wsparcia Funduszy Europejskich wiele remontów i renowacji perełek polskiej kultury byłoby utrudnionych, a czasem wręcz niemożliwych. Jednym z nich jest modernizacja budynku szkoły w Gminie Lututów.

Jednym z celów projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lututowie filia w Niemojewie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” jest nadanie funkcji społeczno-gospodarczych obiektom i terenom poprzez modernizację zdegradowanego obszaru tego miasta.

Szkoła w Niemojewie

Szkoła Podstawowa w Niemojewie nie była remontowana od lat. W ramach projektu budynek został ocieplony, a placówka zyskała nową, estetyczną stołówkę. Inwestycja objęła wymianę starych, żarowych źródeł światła na nowe wysokowydajne i energooszczędne. Dzięki zmianie źródeł światła szkoła zaoszczędza sporo pieniędzy. W ramach odnowy wymieniono stolarkę okienną, która nie tylko ograniczyła ucieczkę ciepła z budynku, ale również poprawiła estetykę placówki. Dzięki temu szkoła zyskała zupełnie nowy wygląd. Na dachu zamontowano baterie paneli fotowoltaicznych, co znacząco wpłynęło na poprawę środowiska naturalnego. Szkoła produkuje energię na własne potrzeby i oddaje ją dodatkowo na zewnątrz. Jednym z głównych zadań tego projektu była termomodernizacja obiektu. Ocieplone zostały ściany zewnętrzne oraz stropodach. Prace remontowe objęły również kompletną wymiana układu grzewczego wraz z źródłem ciepła. W starym piecu często dochodziło do zapalenia się sadzy w kominie, dlatego teraz szkoła będzie opalana pelletem.

Zadowoleni uczniowie

Świeżo wyremontowaną szkołą cieszą się przede wszystkim uczniowie i nauczyciele. Budynek jest pięknie oświetlony, a w klasach jest bardzo ciepło i przytulnie. Projekt kompleksowej modernizacji szkoły przełożył się na stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju, zabawy i nauki młodych mieszkańców Niemojewa i okolic.

Dotacje na modernizację

Proces rewitalizacji i modernizacji obszarów zurbanizowanych, w tym miasta Wieruszów, wpływa na wzrost poziomu rozwoju regionalnego województwa łódzkiego. Całość projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lututowie filia w Niemojewie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” została zrealizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wartość projektu to 1 662 345,00 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 1 148 775,00 zł.

Galeria

Komentarze

Komentarze zostały wyłączone.