Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie

Zakończono realizację inwestycji w gminie Łubnice
2020-12-30 12:36

Zakończono realizację inwestycji w gminie Łubnice pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie”.

W dniu 30.11.2020 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie.

Projekt nr RPLD.04.02.02-10-0047/17 jest współfinasowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Przeprowadzone prace budowlane obejmowały:

  • Docieplenie ścian zewnętrznych,

  • Docieplenie stropodachu,

  • Wymianę stolarki drzwiowej,

  • Wymianę instalacji elektrycznej,

  • Remont układu grzewczego oraz układu wentylacji polegający m.in. na:

  • wymianie dwóch kotłów opalanych miałem węglowym na kocioł opalany biomasą (pelletem) o mocy 130kW,

  • wymianie istniejących rur instalacji grzewczej,

  • wymianie grzejników płytowych na aluminiowe z zaworami regulacyjnymi termostatycznymi,

  • wykonaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla pomieszczeń: sal lekcyjnych, sal zajęć, sali gimnastycznej (świetlicy), sali korekcyjnej oraz sali komputerowej,

  • wykonaniu wentylacji naturalnej nawiewno-wywiewnej wzmożonej.

Realizacja powyższej inwestycji poprawi efektywność energetyczną istniejącego budynku Zespołu Szkół w Wójcinie.

Ogólny koszt inwestycji wyniósł 2,2 mln, z czego około 1,0 mln zgodnie z umową o dofinansowanie zostanie zrefundowane.

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę