Teklinów podsumowuje całoroczne działania

Relacja nadesłana do redakcji
2021-11-21 08:46

Wdzięczność. Najtańszy bilet do szczęścia”

Tytuł książki szwedzkiej pisarki Liv Larsson

 

Im więcej wyrażam wdzięczności, tym więcej mam do niej powodów

Zamiast wstępu zacytuję słowa piosenki Igora Herbuta: „…Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego. Bądź wdzięczny a wszystko stanie się wielkie. Gdy przestałem czekać na coś ważnego, to nagle wszystko stało się ważne…”.

Tych ważnych, wielkich i małych rzeczy w 2021 roku wydarzyło się w Teklinowie wiele. Nie będę już pisał o wandalizmie i wandalach, bo o małych ludzikach napisałem już bardzo wiele. A że jesteśmy już na końcówce roku, to dobry czas, by napisać o rzeczach dobrych i o WSPANIAŁYCH LUDZIACH, bo o dziwo - ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie maja wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich dobroć jest bezpiecznym portem dla nas wszystkich, a ich społeczne zaangażowanie jest wzorem do naśladowania. To dzięki TAKIM LUDZIOM z optymizmem możemy myśleć o przyszłości Naszego Sołectwa.

Wymieniem kilka ważnych zadań i rzeczy, które udało się zrealizować w tym roku w Naszym Sołectwie: zakończono budowę i oddano do użytku zaplecze kuchenne przy Sali OSP; zakupiono traktorek – kosiarkę, dzięki której kilka razy w roku kosimy trawę na Placu OSP i placu zabaw dla dzieci; wykonano dwa duże stoły pod wiatę za remizą OSP; pomalowano 13 stołów biesiadnych i jeden wiejski stół z zadaszeniem (dar od Rafała Makieły) oraz 23 ławki biesiadne; odnowiono 10 tablic informacyjnych Naszego Sołectwa; założono rynny na remizie i dwóch garażach na Placu OSP; w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Samorządu województwa łódzkiego „Sołectwo na plus” zakupiono dużą szafę chłodniczą i regały do nowo wybudowanego zaplecza kuchennego; współdziałając z Nasza Szkołą, Radą Rodziców i z lokalnymi organizacjami z Teklinowa oraz Jutrkowa zorganizowano akcję charytatywną, której dochód przeznaczony został na leczenie i rehabilitację Makieły Rafała oraz Karola Krysia; wykonano zewnętrzną gablotę informacyjną OSP w Teklinowie; zamontowano 4 lampy energooszczędne w kuchni oraz cztery lampy (w kotłowni, remizie, drewutni i garażu); położono tynk i pomalowano pomieszczenie remizy strażackiej; ocieplono dach i drzwi w remizie oraz w garażu; pomalowano i zamontowano trzy duże panele lamelowe od strony zachodniej i wschodniej pod zadaszeniem za remizą, chroniące ludzi tam przebywających przed wiatrem; położono gładź i pomalowano pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownię w Sali OSP; gruntownie uporządkowano pomieszczenia remizy i garaży, gdzie każdy sprzęt ma teraz swoje miejsce; przeprowadzono inwentaryzację sprzętu OSP i umundurowania oraz dokonano remontu i konserwacji dwóch motopomp; wykonano dużą gablotę na sztandar Naszej OSP; usunięto gruz i śmieci zalegające na Placu OSP oraz wycięto i uprzątnięto zakrzaczenia na Placu OSP; bezpłatnie wynajmowaliśmy sprzęt, namioty, stoły i ławki na imprezy charytatywne, organizowane przez Gminę i inne Sołectwa; Rada Sołecka, OSP, KGW, Rada Rodziców i Nasza Szkoła aktywnie uczestniczyli w kilku akcjach charytatywnych; KGW zorganizowało wyjazd mieszkańców na baseny termalne w Uniejowie oraz wyposażyło kuchnię w nowoczesny piec gazowo – elektryczny; położono kostkę brukową przy krzyżu w centrum Teklinowa; Gmina zamontowała nowy przystanek autobusowy…

I tak jeszcze mógłbym wymieniać wiele innych zadań, które realizowano w Naszym Sołectwie w 2021 roku. Za skuteczną realizacją każdego z tych zadań, stoją konkretni mieszkańcy, pracodawcy z naszego i sąsiednich sołectw, lokalne organizacje, Rada Rodziców, pracownicy Naszej Szkoły oraz radni i pracownicy Urzędu Miejskiego. To dzięki ich zaangażowaniu, a bardzo często i ich własnym środkom finansowym i rzeczowym mogliśmy z powodzeniem realizować te i wiele jeszcze innych zadań, których tu nie wymieniłem. Dziękuję i wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim naszym przyjaciołom.

Moje doświadczenie życiowe pokazuje, że wdzięczność ma to do siebie, że im częściej ją wyrażam, tym więcej mam do niej powodów. Jednocześnie wyrażanie wdzięczność pozwala mi skupiać się na pozytywnych stronach naszego lokalnego życia, a to najlepszy i najtańszy bilet do szczęścia i realizacji zadań oraz marzeń.

Z wdzięcznością przez duże „W” dziękuję: Prezesowi OSP w Naszym Sołectwie i aktywnemu członkowi Rady Sołeckiej, Człowiekowi o nieprzeciętnej umiejętności dostrzegania i skutecznej realizacji wszelakich wyzwań i zadań. Dla Niego nie istnieją problemy, kiedy trzeba pomóc innym. Powiem krótko - nic bez NIEGO dobrego w Naszym Sołectwie się nie dzieje. Tym Człowiekiem jest ZBYSZEK GĄSZCZAK. Z wieloma Wspaniałymi ludźmi w życiu współpracowałem, ale takiego kreatywnego, aktywnego, zdeterminowanego i nieugiętego w pracy na rzecz społeczności lokalnej Człowieka nie spotkałem. W większości z tych zadań, które wymieniłem powyżej i w wielu jeszcze innych Zbyszek brał i bierze czynny udział (bardzo często realizował je w pojedynkę!). Często mówimy, że nie ma ludzi niezastąpionych. Od tej reguły jest jednak wyjątek. Tym wyjątkiem jest ZBYSZEK. Przekonany jestem, że większość mieszkańców docenia jego pracę, a wybór ZBYSZKA na nowego Prezesa OSP był strzałem w dziesiątkę.

Dziękuję także mieszkańcom, naszym przyjaciołom oraz członkom Rady Sołeckiej i naszych lokalnych organizacji OSP oraz KGW. Szczególne słowa podziękowania i wdzięczności kieruję do: Błażejewski Mariana, Brylak Damiana, Dębski Jarosława, Dębski Jerzego, Gajewski Krzysztofa, Gąszczak Adama, Klimeckiej Katarzynie, Leszczyńskiej Agnieszce, Marchel Szymonowi, Moś Maćkowi, Piętak Jackowi, Starzębski Dariuszowi, Stojecki Markowi i Szlak Piotrowi (najwięcej po Zbyszku poświęcał swojego czasu Naszemu Sołectwu).

Słowa wdzięczności i podziękowania kieruję także do TYCH, bez zaangażowania i wsparcia których, realizacja wielu z tych zadań byłaby niemożliwa. Dziękuję władzom samorządowym, radnym i kierownikom oraz pracownikom Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych – Tomkowi Jezierskiemu i Pani Hannie Brzezińskiej oraz Wydziału Promocji i Rozwoju UM – Pani Sylwii Olbińskiej i Markowi Patykowi. Firmom, które wspierali nasze działania finansowo i rzeczowo: Depy Andrzeja, Dębski Michała, Gollmer Karola, Gruszka Krzysztofa, Kaniewski Roberta, Królik Arkadiusza, Łuczak Tomasza, Mielcarek Dominika, Pietrzak Grzegorza, Szlak Roberta (realizował z powodzeniem, mimo galopujących cen, największą inwestycję w poprzednim i w tym roku w Naszym Sołectwie), Walaszek Piotra i Wiśniewski Piotra.

Pragnę także skierować słowa podziękowania w stronę Nauczycieli, pracowników Szkoły, członków Rady Rodziców i Rodziców uczniów Naszej Szkoły. Wyrażam głęboką wdzięczność za Wasz codzienny trud wkładany w wychowanie naszego młodego pokolenia. Wasze zaangażowanie jest szczególnie ważne i odpowiedzialne w obecnej, trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości zwłaszcza w obszarze relacji międzyludzkich i upadku podstawowych zasad moralnych.

Jak każda społeczność mamy i problemy, których sami nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Największą naszą bolączkom (już od kilkunastu lat) jest fatalny stan poboczy i drogi powiatowej, która biegnie przez Nasze Sołectwo. Każdy deszcz powoduje, że powstają na drodze jeziora i zalewane są przez przejeżdżające samochody posesje. Szczególnie uciążliwe jest to dla domostwa pod numerem domu 168, które systematycznie oblewane jest brudną wodą. Mimo pism i kilkakrotnych osobistych rozmów w PZD w sprawie naprawy tego małego wycinka drogi przy tej posesji, nic się nie dzieje!!! Wg mnie, nosi to znamiona bezustannego niszczenia posesji, nękania, a nawet gnębienia i prześladowania mieszkańców tego domu. Wygląda na to, że „winny” jest tylko deszcz, na który nie mamy wpływu, a nie fatalny stan drogi… Panowie - to wreszcie trzeba naprawić przed kompleksowym remontem drogi, bo nikt nie wie, kiedy ten remont będzie. Choć plany są obiecujące.

Sołtys Teklinowa

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę