Tugazeta

Spotkanie strażaków OSP Żdżary

Relacja z gminy Bolesławiec
2022-01-16 22:07

15 stycznia 2022 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze druhów z OSP Żdżary. Spotkanie rozpoczął prezes dr Klemens Cierkosz. Wprowadzono poczet sztandarowy i zaprezentowano Złoty Znak Związku, przyznany z okazji 100-lecia OSP w Żdżarach. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w poprzednim roku druha Mariana Okonia. Prezes przywitał przybyłych gości: prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bolesławcu dh Radosława Dudka, Wójt Gminy Bolesławiec Panią Dorotę Makówkę, przewodniczącego Rady Gminy w Bolesławcu Pana Artura Dulskiego oraz zebranych członków jednostki w Żdżarach.

Ustalono porządek zebrania, a pieczę prowadzenia obrad powierzono prezesowi. Sprawozdania z działalności za 2021 r. i sprawozdanie skarbnika (pod niemożność uczestniczenia w obradach tego ostatniego) przedstawił dh Klemens Cierkosz. W minionym roku jednostka liczyła 52 druhów, w tym 5 dh honorowych i 3 wspierających. Gmina Bolesławiec udzieliła wsparcia finansowego, które zostało przeznaczone na remont chłodni w kuchni remizy. Ze środków funduszu sołeckiego, przyznanego na zebraniu wiejskim został zakupiony zestaw do ratownictwa medycznego w plecaku. Darowizna z Koła Gospodyń Wiejskich w Żdżarach pozwoliła zakupić rolety do Sali OSP oraz ladę chłodnicza do kuchni. Pieniądze z Powiatowego Urzędu Pracy z Wieruszowa przeznaczono na pokrycie bieżącego prowadzenia działalności statutowej w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19. Dwie dotacje z KG PSP wykorzystano na zakup ubrań specjalistycznych oraz umundurowania dla MDP.

Dodatkowo jednostka w Żdżarach wynajmowała swoją salę, krzesła i stoliki na różne uroczystości. Zbierano również datki od mieszkańców Żdżar i Wiewiórki podczas rozprowadzania kalendarza strażackiego. Składka członkowska wyniosła 100%. Te fundusze przeznaczono na bieżące funkcjonowanie, utrzymanie terenu wokół obiektu i zakup urządzeń, np. drewnianej studni ogrodowej, przewijaka dla dziecka, naprawiono kosę spalinową, serwisowano wyparzarkę do naczyń.

Druhowie ze Żdżar uczestniczyli w uroczystościach w innych jednostkach: w Wolborzu, Chróścinie, Mieleszynie i Goli. Brali udział w manewrach ratowniczo-gaśniczych, dwa razy wyjechali do pożaru i raz wyjechali do zagrożenia życia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Tadeusz Jagieła przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w jednostce. Nie stwierdzono uchybień i wnioskowano o udzielenie absolutorium Zarządowi, do czego jednogłośnie przychylili się zebrani druhowie.

W planach na rok obecny, oprócz statutowej działalności prezes zaakcentował realizację zorganizowania uroczystości 100-lecia istnienia jednostki OSP w Żdżarach, która ze względów na COVID-19 nie mogła się odbyć w roku minionym.

Dh Tadeusz Pietras, jednocześnie kapelmistrz Orkiestry Dętej w Żdżarach przedstawił trudną sytuację współpracy orkiestry z organem nadrzędnym GCK w Bolesławcu (warto wspomnieć, że orkiestra istnieje od 117 lat). Pani Wójt i przewodniczący Rady Gminy zobowiązali się do wyjaśnienia tej sytuacji.

Komisja Uchwał i Wniosków, pod przewodnictwem dh Kamila Cygi przedstawiła projekty uchwał, a Walne zebranie jednogłośnie zaakceptowało wszystkie sprawozdania, zatwierdziło plan działalności i finansowy na 2022 r., utrzymało roczną składkę członkowską, podniosło opłatę za wynajem Sali, krzeseł i stołów oraz zatwierdziło wstępny plan obchodów 100-lecia OSP w Żdżarach.

Prezes podziękował wszystkim druhom, instytucjom i osobom zaangażowanym w pracy jednostki w Żdżarach.

Po części oficjalnej, strażacy i zaproszeni goście uczestniczyli we wspólnym poczęstunku i słuchali utworów muzycznych wykonywanych przez Orkiestrę Dętą ze Żdżar.

Relacja: Piotr Zawada 

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę