Rodzinny Dom Opieki Społecznej

ŁĘKA OPATOWSKA
2021-12-28 19:11

W gminie Łęka Opatowska będzie realizowany projekt, który zakłada powstanie pierwszego w Polsce Rodzinnego Domu Opieki Społecznej dla byłych wychowanków z pieczy zastępczej.

Motywy przedsięwzięcia:

Damian, jeden z podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka w Sokolnikach, zanim trafił do Domu Pomocy Społecznej uczył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadzicach. Uwielbiał angażować się we wszelkie prace domowe i ogrodnicze. Pomagał w kuchni przy przygotowaniu posiłków, pieczeniu czy sprzątaniu. Aktywnie spędzał wakacje i ferie zimowe. Podróżował wspólnie z innymi wychowankami. Uwielbiał jeździć na rowerze i słuchać muzykę.

Wszystkie Święta i wolne chwile spędzał w Rodzinnym Domu Dziecka Sokolnikach. To był jego rodzinny dom przez ponad 8 lat.

Przyszedł jednak rok, w którym Damian osiągnął wiek 25 lat i system się o niego zaczął upominać. System jednak nie przewiduje, że dzieci, których dysfunkcje uniemożliwiają samodzielne życie w dorosłości mają te same potrzeby i pragnienia jak wszystkie inne. Też chcą żyć w Domu, miejscu, które da im poczucie bezpieczeństwa, przynależności i aktywność każdego dnia. Jednak system dla takich osób przewiduje tylko Dom… Pomocy Społecznej, w którym wraz z setką innych pensjonariuszy tworzy bezimienną grupę osób, oczekującą aż wydarzy się coś, co urozmaici choć jeden dzień, wśród mijających lat.

Właśnie z tego powodu, dla osób takich jak Damian, tworzony jest Rodzinny Dom Pomocy Społecznej.

Pomysłodawcy i cele projektu
Inicjatorami przedsięwzięcia są Aleksander Kartasiński – prezes Fundacji Happy Kids oraz Adam Kopis – wójt gminy Łęka Opatowska.

Celem głównym projektu jest włączenie się w proces deinstytucjonalizacji opieki senioralnej oraz zwrócenie uwagi na grupy osób, które zostały pominięte przez system pieczy zastępczej – dzieci, które ze względu na swoje dysfunkcje nie mogą samodzielnie kontynuować życia po opuszczeniu rodzin zastępczych czy domów dziecka. System zapomina również o osobach, które dożywają wieku senioralnego a wychowywały się w domach dziecka, o osobach które nie stworzyły swoich rodzin i nie mają bliskich, którzy pomogliby im w jesieni życia. Obie te grupy pozostają skazane na samotność i zapomnienie.

Pomysłodawcy przedsięwzięcia, dostrzegając potrzebę stworzenia alternatywnej dla Domów Pomocy Społecznej formy usług opiekuńczych i bytowych, świadczonych całodobowo dla osób z pieczy zastępczej i wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności- pomocy, chcą w ten sposób wywołać ogólnopolską dyskusję o konieczności reorganizacji opieki nad ludźmi, których los skazał na samotność. Projekt nie tylko wstępem do szerokiej dyskusji o procesie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, które trafiły jako dzieci do systemu opieki zastępczej ale również apelem o szeroką i ponad-polityczną debatę o reformie systemowej.

Osób potrzebujących tych zmian w Polsce jest wiele, wychowują się w różnych formach pieczy, lecz ich opiekunowie drżą na myśl, co się z nimi stanie, gdy system każe ich umieścić w DPS-ach. Pominięcie w regulacjach prawnych możliwości ciągłości w sprawowaniu opieki, braki w systemie rozwiązań opieki senioralnej, skutkuje traumą dla ludzi skazanych na instytucjonalność dalszego życia. Poza ewidentnymi, merytorycznymi przesłankami związanymi z projektem, dodatkowo należy wskazać, że opieka to koszt. Władze samorządowe odpowiedzialne za zabezpieczanie miejsc dla seniorów borykają się często z trudną sytuacją finansową swoich lokalnych samorządów. Projekt ten wskazuje na jeszcze jeden z profitów jaki wynika z jego realizacji, planowane koszty d ziałania powinny być około 40% niższe niż te, które do tej pory ponoszą gminy. Propagowanie nowych form opieki, w skład których zaliczają się nie tylko rodzinne domy pomocy społecznej ale również senioralna opieka zastępcza bądź inne formy wsparcia osób niesamodzielnych, jest odpowiedzią na narastający problem, i ten w wymiarze społecznym i ten w wymiarze finansowym.

Organizacje pozarządowe są komplementarną częścią systemu polityki społecznej realizowanej przez samorządy.

Gmina Łęka Opatowska dostrzegła możliwość synergii w działaniach podjętych na rzecz swoich mieszkańców tworząc Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze z projektem utworzenia całodobowego, kameralnego domu opieki.

Fundacja Happy Kids prowadzi w pobliżu trzy Rodzinne Domy Dziecka, w jednym z których wychowywał się właśnie Damian.

Jego historia poruszyła serca gminnych samorządowców, szczególnie że w tych domach przebywają też inne dzieci, które niebawem czeka los podobny do Damiana – los człowieka pozbawionego szans na samodzielne życie.

Podczas toczonych rozmów wielokrotnie pojawiał się temat podkreślający problem, że obecnie przejście dorosłego, niepełnosprawnego wychowanka Rodzinnego Domu Dziecka, który dorastał w przyjaznym otoczeniu i warunkach kameralnych, do zinstytucjonalizowanej placówki wiąże się z traumą. Niekorzystna zmiana częstokroć prowadzi do utraty podmiotowości i skazuje pensjonariusza na życie w izolacji.

Projekt powstania Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej dla osób dysfunkcyjnych, które przez wiele lat były podopiecznymi pieczy zastępczej, ma na celu ochronę praw do niezależnego życia poprzez m.in. aktywizację zawodową w ramach prowadzonej spółdzielni socjalnej oraz integrację z lokalną społecznością.

Dlatego, przekazanie przez gminę części kompetencji z obszaru polityki społecznej na rzecz Fundacji Happy Kids jest tworzeniem nowej jakości opieki senioralnej opartej na realizacji zadań nałożonych na gminy z dobrymi praktykami i możliwościami jakie posiada organizacja pozarządowa.

Drogi Partnerów skrzyżowały się przy okazji wakacyjnej akcji Happy Bus, prowadzonej od 11. lat. Łęka Opatowska jest jednym z przystanków na trasie Happy Busa, który to dostarcza dzieciom z gminy niezapomnianych wrażeń i atrakcji. W sąsiedztwie miejscowości znajdują się również 3 Rodzinne Domy Dziecka Fundacji Happy Kids. Władze gminy, tak jak fundacja Happy Kids, mają doświadczenie w procesach deinstytucjonalizacji, aktywizacji i wspierania lokalnej społeczności, o czym świadczą prowadzone na szeroką skalę długofalowe działania społeczne. Cechą obydwóch partnerów jest strategiczne planowanie przedsięwzięć w sposób kompleksowy. Wieloletnia współpraca Łęki Opatowskiej z Fundacją Happy Kids opiera się na zaufaniu, profesjonalizmie i stanowi doskonały przykład dobrych praktyk współpracy pomiędzy gminną jednostką samorządu terytorialnego a organizacją pożytku publicznego.

Etapy i koszty realizacji projektu:
I etap:
· Przygotowanie projektu adaptacji budynku
· Wykonanie prac niezbędnych do rozpoczęcia budowy: ok. 200 000 zł
II etap:
· Remont i adaptacja budynku: około 800 000 zł
III etap:
Wyposażenie wyremontowanego budynku i uruchomienie działalności: około 200 000 zł
W związku z planowaną inwestycją, zachęcamy do udzielania pomocy finansowej i wspierania tego ważnego projektu: Wesprzyj nas!

Pomaga nam już Ambasador Fundacji Happy Kids - Michał Leksiński
KRS 0000133286
7 Happy Summits jest wyzwaniem podjętym przez Michała Leksińskiego, podróżnika i miłośnika alpinizmu.

www.happykids.org.pl
Projekt zakłada zdobycie wszystkich szczytów Korony Ziemi, najwyższych szczytów siedmiu kontynentów.

Nazwa przedsięwzięcia wywodzi się z angielskiej wersji tego określenia, The Seven Summits ~ Siedem Szczytów.

Michał, lEKSIŃSKI jako ambasador Rodzinnych Domów Dziecka, wspiera i promuje działalność organizacji od lat.

Za cel, tym razem, obrał sobie zbiórkę 50 000, 00 zł na budowę pierwszego w Polsce Rodzinnego Dom Pomocy Społecznej dla byłych wychowanków z pieczy zastępczej.

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE:
www.happykids.org
20 LAT RODZINNYCH
DOMÓW DZIECKA

**********************

Czytaj też informację na stronie Fundacji

Fundacja Happy Kids jest organizacją działającą na rzecz dzieci od 2001 roku, posiadającą status OPP od 2004 roku. Naszą misją jest zapewnienie równych szans
każdemu dziecku w realizacji swoich celów życiowych, teraz i w przyszłości.

Naszą wizją jest świat, w którym każdemu dziecku przysługują prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka oraz innych międzynarodowych standardach
t r a k t u j ą c e  d z i e c k o  j a k o  p o d m i o t  p r a w  c z ł o w i e k a .

W tym celu utworzyliśmy łącznie 19 Rodzinnych Domów Dziecka, w których przebywa maksymalnie po 8 dzieci, aktywnie wspieramy rodzicielstwo zastępcze i instytucje
publiczne w procesie deinstytucjonalizacji opieki zastępczej. Organizujemy też szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Galeria

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę