Radni poradzą sobie z inflacją?

WIERUSZÓW
2022-04-22 12:08

Radni Rady Miejskiej w Wieruszowie wkrótce mogą zasilić swoje konta nowymi dietami. Przygotowano już projekt uchwały w tej sprawie, który będzie poddany głosowaniu podczas najbliższej sesji. Tę zaplanowano na środę. 

Zaproponowano aby wydatki na wypłatę diet radnych pokryto z dochodów własnych gminy, pochodzących z podatków i opłat lokalnych. Roczny skutek finansowy podwyżki diet radnym w stosunku do 2021 r. to kwota 50 640,00 zł, co oznacza wzrost o 31%. 

Projekt uchwały przewiduje, że szeregowy radny bez funkcji, których jest tylko dwóch, otrzyma 850 zł miesięcznie. Zastępcy przewodniczących komisji mogą pobierać po 1000 zł, przewodniczący komisji po 1250 zł, wiceprzewodniczący Rady mogą kasować po 1400 zł, zaś przewodniczący po 2000 zł miesięcznie. 

Obecnie przewodniczący Rady ma 1340 zł diety, zastępcy po 1070 zł, przewodniczący Komisji po 930 zł, zastępcy przewodniczących 800 zł, zaś radni bez żadnych funkcji po 670 zł. 

W projekcie uporządkowany zostanie także temat dłuższej nieobecności radnych. Na emigracji od stołu sesyjnego obecnie są dwie osoby: Paweł Ostrycharz oraz Mirosław Mojsa. Jak zapisano w dokumencie, dieta nie przysługuje radnemu w razie nieuczestnictwa przez niego w sesjach Rady Miejskiej bądź posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej przez okres dłuższy niż 2 miesiące.

Jak tłumaczą propozycję?

Na przestrzeni ostatnich 10 lat średni poziom wysokości diet radnych w Gminie Wieruszów wzrósł jedynie o 45%, podczas gdy w tym samym czasie minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 112,60%, a przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 183,07%. Powyższe było efektem wprowadzonych ustawowo od 1 sierpnia 2000 r. ograniczeń wysokości diet przysługujących radnemu, która nie mogła przekroczyć półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Stagnacja ta została dostrzeżona przez ustawodawcę, który z dniem 1 listopada 2021 r. dokonał zmiany przepisów dotyczących wysokości diet przyznawanych radnym gminy tak, aby rzeczywiście stanowiła ona rekompensatę kosztów poniesionych z tytułu pełnienia funkcji radnego. Mocą art. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) ustawodawca znowelizował przepis art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym i z dniem 1 listopada 2021 r. zwiększył maksymalny limit wysokości diet o 0,9%, tj. do 2,4-krotności przywołanej kwoty bazowej, która na 2022 rok w gminie poniżej 15 tys. mieszkańców wynosi 2.147,30 zł (50% maksymalnej wysokości diety). 

Galeria

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę