Tugazeta

Przetarg w sprawie wodomierzy

Ogłoszenie płatne
2022-01-26 09:23

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi remontowej demontażu starych oraz montażu nowych wodomierzy

Zarząd Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza w dniu 26 stycznia 2022 roku przetarg nieograniczony na wykonanie usługi remontowej demontażu starych oraz montażu nowych wodomierzy jednostrumieniowych DN-15 z nakładkami radiowymi na ciepłą i zimną wodę wraz z wdrożeniem kompletnego systemu do odczytu drogą radiową w budynkach mieszkalnych ul. Waryńskiego 37, os. Warszawska 1, os. Warszawska 3, ul. Kordeckiego 2 w Wieruszowie i ul. Ogrodowa 10 w Sokolnikach.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres:

 

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

98-400 Wieruszów

ul. Ludwika Waryńskiego 37

do dnia 10.02.2022 r. do godziny 12:00.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr 502 471 820 oraz na stronie internetowej Spółdzielni wsm-wieruszow.net w zakładce Przetargi.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, która dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Galeria

Komentarze

Komentarze zostały wyłączone.