Powiat Wieruszowski stawia na innowację i ekologię

Artykuł sponsorowany
2021-07-01 12:35

 

Powiat Wieruszowski zakończył realizację projektu pn. ,,Budynek pasywny przeznaczony na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie’’.

Budynek został usytuowany w centralnej części Wieruszowa, przy ul. Szkolnej i ul. Ludwika Waryńskiego w Wieruszowie.

Wiodącym celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie powiatu wieruszowskiego poprzez budowę budynku pasywnego.

Decyzja o budowie nowego zaplecza dydaktycznego dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie związana była przede wszystkim z wdrażaną reformą szkolnictwa zawodowego. Rosnąca wśród młodzieży popularność szkół branżowych i technikalnych spowodowała konieczność zapewnienie dodatkowej bazy dydaktycznej dla uczniów w postaci klas lekcyjnych i pracowni zawodowych. W odniesieniu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, istniała potrzeba powiększenia i modernizacji bazy placówki, ze względu na stale rosnącą liczbę dzieci i młodzieży korzystającej z usług.

Główną ideą projektu było stworzenie budynku zapewniającego komfortowy mikroklimat użytkownikom, przy zminimalizowanych kosztach eksploatacji obiektu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i technologicznych, założony cel osiągnięto. Przemyślane rozplanowanie pomieszczeń, uwzględniające energooszczędność, pozwoliło w sposób maksymalny wykorzystać dobre oświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym, oszczędzającym energię i dogrzewającym pomieszczenia promieniowaniem słonecznym. Użytkowników, przed nadmiernym nasłonecznieniem, będą chronić środki ochrony pasywnej w postaci elektrycznych rolet zewnętrznych.

Innowacyjne rozwiązania, energooszczędne oświetlenie (LED), systemy rekuperacji powietrza, powietrzne pompy ciepła oraz system klimatyzacji wszystkich pomieszczeń, w pełni sterowany i kontrolowany elektronicznie w czasie rzeczywistym, stawia budynek w rzędzie najnowocześniejszych tego typu obiektów na terenie powiatu, jak i województwa.

Budynek pasywny zapewnia użytkownikom wysoki komfort cieplny przez cały rok bez konieczności zastosowania tradycyjnego ogrzewania. Oznacza to, że zimą Nasz budynek będzie ogrzewany, a latem chłodzony. Oddanie do użytkowania budynku, pozwoli osiągnąć roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 12,19 Mg/rok równoważnika CO2.

Powstały obiekt jest w pełni dostępny i przyjazny dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku zainstalowano windę oraz na każdej kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia sanitarno-higieniczne przystosowane w pełni dla osób z niepełnosprawnością.

Budowa tego obiektu jest najlepszym przykładem działania w kierunku ochrony klimatu i środowiska naturalnego, zwłaszcza, że jest to budynek, który będzie wykorzystywany do celów edukacyjnych i demonstracyjnych.

Wybudowany obiekt stanowi nowoczesne i w pełni ekologiczne uzupełnienie zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie, w którym znajdą się pracownie dydaktyczne technikum oraz w oddzielnej części, nowe pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie.

Wybudowany obiekt jest pierwszym w powiecie wieruszowskim spełniającym kryteria budynku pasywnego, poprzez ograniczenie zapotrzebowania na moc cieplną poniżej wartości 10W/m2 powierzchni użytkowej, zużycie energii pierwotnej na potrzeby budynku poniżej 120 kWh na m2 rocznie, uzyskanie współczynnika przenikalności ciepła dla przegród zewnętrznych poniżej 0,15 W(m2*K) oraz zastosowanie w instalacji wentylacji mechanicznej urządzeń odzyskujących ciepło o sprawności minimum 75%.

Tworząc komfortowe warunki do nauki i pracy dydaktycznej Naszych dzieci i młodzieży, zadbano jednocześnie o środowisko naturalne. Poprzez realizację projektu, prezentowany jest konkretny przykład zastosowania nowoczesnych technologii w tym zakresie.

Złożony w 2017 roku przez Powiat Wieruszowski wniosek o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uzyskał akceptację. Projekt został zrealizowany latach 2018-2021 w koncepcji „zaprojektuj i wybuduj’’, jako budynek spełniający kryteria budynku pasywnego, czyli przyjaznego dla środowiska.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 10 224 791,27 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 5 879 748,96 zł, przy zaangażowaniu środków własnych Powiatu w wysokości4 345 042,31 zł.

Projekt  pod nazwą  „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Wieruszowie” był współfinansowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś. PRIORYTETOWA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE IV.3 OCHRONA POWIETRZA, PODDZIAŁANIE IV.3.2 OCHRONA POWIETRZA.

Komentarze

Komentarze zostały wyłączone.