Tugazeta

POWIAT WIERUSZOWSKI: Nie przelano jeszcze nawet złotówki na węgiel

REGION
2022-09-20 11:24
POWIAT WIERUSZOWSKI: Nie przelano jeszcze nawet złotówki na węgiel

Kiedy gminy, w większości ośrodki pomocy społecznej, zaczną przekazywać pieniądze w ramach dodatku węglowego? Samorządy czekają na pieniądze od wojewodów. Są zapewnienia, że pomimo poślizgu, środki powinny trafiać do mieszkańców niebawem. To wersja optymistyczna, jeśli coś oczywiście nie utknie „po drodze”.

W Wieruszowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie przekazał jeszcze żadnej złotówki na zakup węgla. Zostało złożone odpowiednie zapotrzebowanie, jednak z urzędu wojewódzkiego nie wpłynęły pieniądze dedykowane na ten cel. Co ciekawe, do MOPSu dotarły głosy z Kępna, że petenci sąsiedniego urzędu twierdzą, że w Wieruszowie środki są wypłacane na bieżąco. Są to wyłącznie plotki, co potwierdza kierownik MGOPS.

- Na dzień dzisiejszy dodatek węglowy nie został jeszcze wypłacony – mówiła 20 września Małgorzata Burak. - Krążą gdzieś plotki, opowieści, że Wieruszów płaci sukcesywnie. Owszem, płacimy regularnie, ale dodatek osłonowy (na pokrycie kosztów energii elektrycznej – przyp. red), a to zupełnie inny dodatek. To dodatek, gdzie kryterium na osobę wynosi 1500 zł dochodu w rodzinie oraz 2100 zł w przypadku osoby samotnej.
 

Również sąsiednie miejscowości informują o tym, że nie zostanie dotrzymany 30-dniowy termin na wypłatę świadczenia. - Ze względu na brak otrzymania środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego do Urzędu Gminy, sprawa nie zostanie zakończona w przewidzianym terminie – przekazał GOPS w Czastarach i zaznaczył: - Niezwłocznie po otrzymaniu dotacji nastąpi wypłata świadczeń dodatku węglowego.

Podobne oświadczenie wystosował GOPS w Sokolnikach: - Wypłata dodatku węglowego nastąpi po otrzymaniu środków finansowych na realizację zadania przewidzianego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. Jednocześnie informujemy, że w dniu 17 września 2022 r prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w której znowelizowano zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Najważniejsze zmiany, to:

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków , do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków

 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r. Wydłużenie czasu na wypłatę pieniędzy z 30 do 60 dni powoduje, iż termin rozpatrzenia złożonych wniosków zostaje przesunięty. - Zmiana dotyczy wszystkich, czyli także tych mieszkańców, którzy wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożyli jeszcze w sierpniu – zaznaczył GOPS w Sokolnikach.

Autor:
RED

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę