Postaw na POZYTYWNĄ Gminę Galewice!

Ogłoszenie wyborcze
2024-03-31 10:02

Szanowni Mieszkańcy Gminy Galewice,

Zwracam się do Państwa z wielką pokorą, ubiegając się o zaszczytne stanowisko Wójta Gminy Galewice. Pozwólcie, że przedstawię się krótko. Nazywam się Tomasz Cieśla i mam 39 lat. Wraz z żoną, Natalią, oraz naszymi dziećmi, Mają i Tymkiem, tworzymy szczęśliwą i spełnioną rodzinę.

Od najwcześniejszych lat moje życie było splecione z gminą Galewice. Pierwsze kroki w działalności społecznej stawiałem ze stowarzyszeniem „Pod Kostrzewą” z Osowej. Posiadam wykształcenie o specjalności zarządzanie finansami i księgowość na kierunku zarządzanie, co daje mi solidne podstawy merytoryczne do właściwego podejścia do kluczowych spraw.

Mój bogaty zakres doświadczenia zawodowego – od pracy jako kierownik ochrony po specjalistę ds. sprzedaży i marketingu, aż po prowadzenie własnej działalności – sprawia, że dysponuję szerokim spektrum umiejętności. To pozwala mi na dynamiczne dostosowanie się do bieżących możliwości i sytuacji.

Moje ostatnie pięć lat zaangażowania jako radnego Gminy Galewice pozwoliło mi spojrzeć na funkcjonowanie samorządu "od kuchni".

Postanowiłem wziąć odpowiedzialność za fundamenty koniecznych zmian. Moją otwartość oraz chęć współpracy pragnę przenieść na gminne granice, mając nadzieję, że otworzą się one na nowe pomysły, idee i przedsięwzięcia, które odniosły sukces w innych samorządach.

Tomasz Cieśla


 

Dlaczego gminie Galewice potrzebna jest zmiana?

Bo musimy realnie myśleć o przyszłości naszej gminy. Pięć lat temu mieliśmy gonić Wieruszów a teraz spoglądamy jak wyprzedziły nas Sokolniki.

Główny Urząd Statystyczny przygotował prognozy demograficzne dla gmin na lata 2023-2040.

Wniosek z wykresu możemy ocenić gołym okiem, jeśli nic nie zrobimy, będzie nas coraz mniej.

Oczywiście jak to prognoza, nie musi się sprawdzić, i to MY jako jedyni mówimy o rozwiązaniach, które mogą zahamować ten niekorzystny dla gminy trend. Niekorzystny choćby ze względów ekonomicznych. Po pierwsze mniej mieszkańców = mniej wpływów z podatków do budżetu gminy. Po drugie, i niech nikt się nie obraża, jako społeczeństwo „starzejemy się”, czyli stale będzie wzrastać udział w całości mieszkańców w wieku emerytalnym, będziemy musieli o nich zadbać czyli udział wydatków na te cele musi się zwiększyć.

Teraz spójrzmy na naszego sąsiada, i tutaj może być zaskoczenie dla wielu, bo chodzi o gminę Sokolniki – dzięki splotowi kilku pozytywnych czynników gmina bardzo mocno się powiększa o nowych mieszkańców, dzięki deweloperom i prywatnym inwestorom powstają co rusz nowe domy. Statystycznie, są to w większości osoby w wieku produkcyjnym z dziećmi, i tutaj mamy w długiej perspektywie wzrost w udziale z podatku dochodowego. Zwiększa się ilość dzieci za którą podąża subwencja oświatowa, oczywiście jak zawsze niewystarczająca – ale samorządowi gminnemu zawsze będzie lżej jeśli szkoły będą miały pełne obłożenie.

Czy u nas jest to możliwe? Oczywiście, że tak.

Dlatego, proponujemy szeroko pojęty POZYTYWNY klimat dla osiedlania się w gminie Galewice, zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i deweloperów. To chociażby zwolnienie na określony czas z płacenia podatku od nieruchomości (w tym czasie będziemy zwiększać udział z podatku dochodowego mieszkańców) czy też maksymalne przyśpieszenie wydawania warunków zabudowy.


Idąc dalej:

• Identyczne zwolnienie okresowe można zastosować dla nowych przedsiębiorstw inwestujących w gminie Galewice i tworzących miejsca pracy. Warunkiem koniecznym będzie ulokowanie siedziby firmy a nie filii w gminie Galewice (korzyść dla gminy poprzez udział w podatku dochodowym PIT, CIT).
• Przedsiębiorcy są skłonni inwestować w gminach, w których samorządy wykazują chęć dialogu i współpracy. Ważne są nie tylko ulgi i zachęty podatkowe, ale także sam sposób budowania i utrzymywania relacji z inwestorami, to jest też otwartość urzędników.
• Przedsiębiorcy na terenie gminy Galewice mają zajmować się tym czym najlepiej potrafią czyli biznesem, Urząd będzie Partnerem (koordynator ds. przedsiębiorców)

• Tworzenie pozytywnej atmosfery w szkołach. Innowacyjne rozwiązania edukacyjne, ciało doradcze z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów.
• Umożliwienie maluchom w wieku 1-3 lat które nie dostaną się do gminnego klubu żłobkowego aby dofinansować ich pobyt w prywatnych żłobkach lub lokalizacja nowej filii klubu żłobkowego np. w budynku szkolnym w Węglewicach.

• Aktywny Senior - wspieranie szeroko pojętej polityki dla seniorów.
• Oprócz Funduszu Sołeckiego proponujemy Grant Gminny - corocznie trzy sołectwa będą mogły wnioskować o środki na zakup materiałów do dbania o mienie sołeckie i gminne, np. farby, deski itp. Mieszkańcy będą zaangażowani własną pracą, co wspomoże aktywizację społeczną.
• W obszarze inwestycji nie zapominamy o potrzebach małych miejscowości, gdzie proste działania mogą poprawić komfort życia, np. uzupełnienie oświetlenia

• Poprawa stanu dróg gminnych, budowa nowych odcinków.

• Czyste Powietrze - rola sołtysa jako pierwszego punktu informacyjnego o programie termomodernizacyjnym.
• Letnia Strefa GOKu w sołectwach - kino plenerowe, aerobik, joga, nordic walking.
• Poprawa szybkości zimowego utrzymania dróg.

• Wsparcie dla sportu, w szczególności dla sekcji szkolących dzieci i młodzież.
• Wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich.
• Zwiększenie roli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- Wsparcie sąsiedzkie: pomoc w podstawowych czynnościach, zakupy, wizyta u lekarza, pomoc w sprzątaniu. Usługa odpłatna, możliwość finansowania z Korpusu Wsparcia Seniorów
- Wolontariat społeczny: współpraca z harcerzami, szkołami, przedszkolem
- Ciepły wieszak: nieodpłatne przekazywanie ubrań dla osób potrzebujących, targi wymiany
• Między samorządowa aktywna współpraca w celu poprawy stanu dróg powiatowych

• Zmiany standardu obsługi mieszkańców, Asystent Mieszkańca - pierwszy kontakt z mieszkańcem, koordynowanie załatwiania spraw.
• eKurenda - czyli rzetelne informowanie o ważnych sprawach poprzez SMS lub aplikację (przypomnienie o zapłacie raty podatku, wywóz śmieci, o możliwości składanie wniosków np. zwrotu z akcyzy itp., wydarzenia w gminie czy w danym sołectwie).

• Program promocji turystycznej gminy

• Powołanie społecznego doradcy ds. senioralnych i sołeckich.
• Zaangażowanie samorządu w odbudowę obrony cywilnej.
• Defibrylatory AED na budynkach typu strażnice.
• Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni w Galewicach.
• Dążenia do powstania zbiornika Okoń.

 

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU!

Materiał wyborczy KWW Pozytywna 98-405 

 

Autor:
Ogłoszenie wyborcze

Komentarze

Komentarze zostały wyłączone.