Tugazeta

Podwyżka za śmieci i podatki w górę

Gmina Galewice
2021-11-27 06:56

W gminie Galewice wzrosną opłaty za wywóz śmieci. Rada Gminy zdecydowała także o niewielkiej podwyżce podatków. 

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym za zadanie na okres od 1 stycznia 2022 do 31.12.2023 r. wpłynęła jedna oferta, która jest wyższa od możliwości, jakie dają wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w dotychczasowej wysokości. Cena oferty za 1 Mg odpadów obecnie wynosi 907,20 zł., natomiast po rozstrzygnięciu przetargu cena za 1 Mg odpadów wynosić będzie 1015,20 zł. To wzrost o 11,9 %

Uchwała przewiduje stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych: 25,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz podwyższoną opłatę w wysokości 50,00 zł za jednego mieszkańca, w przypadku gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Do tej pory ceny kształtowały się na poziomie 22 zł oraz 44 zł. 

Rada Gminy przyjęła zwolnienie w wysokości 5,00 zł (20%) od mieszkańca z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt gminy zawiadamia właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych zawartych w deklaracji.

Na 2022r. zaproponowamo wzrost stawek podatku od środków transportowych na poziomie  około 3,6 %. Taki sam wzrost dotyczy podatku od nieruchomości. 

Galeria

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę