Petycja do starostwa ze szczepieniami w tle
2021-02-22 09:48
Powiat Wieruszowski

Do samorządów w całej Polsce wpływają petycje dotyczące równego traktowania wszystkich obywateli bez względu na powody rasowe, religijne, medyczne czy sanitarne. Podłożem do jej złożenia przez Piotra Sterkowskiego są wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2. Rada Powiatu uchwałę ma uznać za bezzasadną. Głosowanie odbędzie się w tym tygodniu.

Sterkowski wzywa m.in. Radę Powiatu Wieruszowskiego do podjęcia uchwały o określonej przez siebie treści.  

"Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców (...) z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Przez działania rozumiemy regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe, zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji (...). Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy (...), uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody".

Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji  Rady  Powiatu  Wieruszowskiego  odbyła posiedzenie 20  stycznia,  w  trakcie  którego  zapoznała  się  z  petycją oraz  zwróciła  się  do  radcy  prawnego  z  prośbą  o  zajęcie  stanowiska w przedmiotowej sprawie w celu podjęcia stosownych działań.

"Komisja zapoznała się z opinią radcy prawnego, z  której wynika, że w myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j.  Dz.U. z 2018r. poz. 870), zwanej dalej „ustawą o petycjach” przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się z zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Wnoszący  petycję  postuluje,  podjęcie  przez  Radę  Powiatu  Wieruszowskiego (oznaczoną  nieprecyzyjnie  przez  autora  petycji  jako  „Rada   Starostwa   Powiatowego w Wieruszowie”) uchwały w przedmiocie ochrony praw i wolności mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego  oraz  przeciwstawienia  się  działaniom  „władz międzynarodowych, krajowych   oraz   lokalnych”   wykluczających   społecznie   mieszkańców   Powiatu Wieruszowskiego.  Ponadto  autor  petycji  uznaje  za  „zasadne  i  nieodzowne,  by  Rząd  RP uzyskał  pisemne  gwarancje  ze  strony  producentów  szczepionek,  że  w  przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia  niepożądanych  odczynów  poszczepiennych”  i  sugeruje  umieszczenie  tych kwestii we wnioskowanej w petycji uchwale. O ile kwestie poruszone w petycji niechybnie dotyczą szeroko rozumianych „wartości wymagających szczególnej ochrony  w imię dobra wspólnego”, to podjęcie wnioskowanej uchwały nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji Rady Powiatu Wieruszowskiego. Do  zadań rady powiatu nie należy bowiem ochrona praw i wolności obywatelskich zagwarantowanych  w  Konstytucji – jest  to  przede  wszystkim  zadanie Rzecznika  Praw Obywatelskich. Ponadto petycja nie wskazuje na czym wykluczenie społeczne mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego miałoby polegać –postawiona przez autora petycji teza jest bardzo ogólna i nie zawiera konkretnych przykładów naruszenia zasady równości wobec prawa.

Kwestie szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 2008, poz. 1845). Realizacja zadań wynikających z tej ustawy należy przede wszystkim do ministra właściwego  do  spraw  zdrowia,  przy  współpracy  z  innymi  jednostkami,  w  szczególności szpitalami  i  oddziałami  zakaźnymi  oraz  poradniami  i  punktami  konsultacyjnymi,  którym minister właściwy do spraw zdrowia może, w drodze umowy, zlecić realizację określonych zadań. Wyżej wymienione jednostki, przy realizacji w/w zadań, współpracują m.in. również z organami samorządu terytorialnego. Niemniej jednak, w obecnym stanie prawnym, zakup i  dystrybucja  szczepionek,  szczepienia  ochronne  oraz  odpowiedzialność  za  niepożądane skutki szczepień, nie należą do zadań i kompetencji rady powiatu. W świetle powyższego podjęcie przez Radę Powiatu Wieruszowskiego uchwały wnioskowanej przez wnoszącego petycję  jest  ocenie radcy  prawnego nieuzasadnione,  tym  samym  należy  uznać  petycję za bezzasadną. Po  wnikliwej  analizie  zgromadzonego  w  sprawie  materiału,  Komisja  Skarg,Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu ... lutego2021 roku wydała opinię Nr 1/2021 w tej sprawie rekomendując Radzie Powiatu Wieruszowskiego uznanie petycji za bezzasadną.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wieruszowskiego uznała podjęcie uchwały  przez  Radę  Powiatu  Wieruszowskiego  w  sprawie  szczepień  COVID-19 za  bezzasadne.  Nie  negując  mogących  się  pojawić  wątpliwości  co  do skutków  szczepień przeciw COVID-19 należy podkreślić, że jednostki samorządu terytorialnego,zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej powinny działać na podstawie i w granicach prawa. Żaden  przepis  rangi  ustawowej  nie daje  podstawy,  aby  Rada  Powiatu  Wieruszowskiego podejmowała  uchwały  zawierające  żądania  kierowane  wobec  Rządu  Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto należy wskazać, że w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 15 grudnia 2020  roku  „Narodowym  Programie  Szczepień  przeciw  COVID-19” zostało  zaplanowane stworzenie funduszu kompensacyjnego dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne.Ponadto   szczepienia przeciwko   COVID-19 mają  charakter  dobrowolny. Dobrowolność  przyjęcia  szczepionki  zabezpiecza  szeroko  rozumianą  wolność  człowieka i  jego  nietykalność  osobistą  oraz  gwarantuje  ochronę  godności  i  wyklucza  jego uprzedmiotowienie. W związku z powyższym Rada Powiatu Wieruszowskiego winna uznać przedmiotową petycję dotyczącą żądania podjęcia uchwały przez Radę Powiatu Wieruszowskiego w sprawie szczepień przeciw COVID-19 za bezzasadną. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione".GALERIA NR:
KOMENTARZE [0]:

DODAJ KOMENTARZ
Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem:
https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.

OGŁOSZENIA | REKLAMA | KONTAKT
Copyright 2010-2020 Łącznik - Projekt i wdrożenie sklepy internetowe Kępno Sklepy internetowe Kepno
Top
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w opcjach przeglądarki. - ZAMKNIJ