Tugazeta

Ogłoszenie wójta gminy Sokolniki

Ogłoszenie płatne
2021-12-21 09:26

Wójt Gminy Sokolniki

informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej

do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.), Wójt Gminy Sokolniki informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki, na tablicy ogłoszeń został podany od dnia 21 grudnia 2021 r. do publicznej wiadomości przez okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości Walichnowy, obręb geodezyjny 0010 Walichnowy, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 212/10 o pow. 0,7913 ha.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98 – 420 Sokolniki (pokój nr 10) oraz telefonicznie pod nr tel. 62 78 46 101, w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowy wykaz dostępny jest na stronie internetowej: www.sokolniki.pl.

 

Galeria

Komentarze

Komentarze zostały wyłączone.