Ogłoszenie wójta gminy Bolesławiec

Ogłoszenie płatne
2022-04-15 11:55

NFORMACJA

Wójt Gminy Bolesławiec informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1 "Wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia”

Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres przekraczający 3 lata część nieruchomości gruntowej - działki nr 1521 obrębu Bolesławiec, o pow. 10m2 oraz budynku po dawnym kiosku ,,Ruchu” i znajdującego się pod nim gruntu.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1, a także zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy na okres 21 dni licząc od dnia podpisania zarządzenia przez Wójta Gminy Bolesławiec.

                                                

 

Galeria

Komentarze

Komentarze zostały wyłączone.