Obowiązki generalnego wykonawcy na budowie

Artukuł sponsorowany
2024-05-15 14:54
Obowiązki generalnego wykonawcy na budowie

 

Generalny wykonawca odpowiada za cały proces realizacji danego projektu budowalnego — od początku do samego końca. Mowa tutaj zatem nie tylko o zadaniach technicznych, ale także organizacyjnych, finansowych i administracyjnych. Celem generalnego wykonawcy jest dostarczenie obiektu budowlanego zgodnie z oczekiwaniami inwestora tj. w ustalonym terminie i budżecie oraz przy zachowaniu wszelkich wymogów jakościowych.

Generalny wykonawca a koordynacja prac budowalnych

Generalny wykonawca to firma odpowiedzialna za zarządzanie i nadzór nad całym procesem budowy. Generalny wykonawca może być zatrudniony bezpośrednio przez inwestora lub wybrany w drodze przetargu. Jego rola polega na koordynowaniu pracy różnych podwykonawców oraz zagwarantowaniu, że projekt zostanie zrealizowany zgodnie z planem, budżetem i wymaganiami jakościowymi. 

Zaangażowany i doświadczony wykonawca budowlany doskonale rozumie, jak istotne jest, aby prace przebiegały zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dla inwestora oznacza to przede wszystkim pewność, że wszystko idzie zgodnie z planem, bez konieczności angażowania się w szczegóły techniczne czy formalności. Korzystanie z usług takiego wykonawcy przyczynia się także do obniżenia całkowitych kosztów inwestycji. 

Główne obowiązki generalnego wykonawcy

Generalny wykonawca jest najczęściej odpowiedzialny za kompleksowe załatwienie wszelkich formalności administracyjnych i prawnych związanych z rozpoczęciem budowy. Obejmuje to uzyskanie niezbędnych pozwoleń budowlanych, zatwierdzenie projektu przez odpowiednie instytucje, a także kompleksowe przygotowanie całej dokumentacji budowlanej. 

Do jego innych obowiązków należą:

  • Opracowanie kosztorysu, harmonogramu prac oraz zamówienie i zakup niezbędnych materiałów — generalny wykonawca przygotowuje szczegółowy kosztorys, który uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją budowy, w tym materiały, robociznę, maszyny i inne wydatki. Opracowuje również harmonogram prac, który precyzyjnie określa kolejność i terminy poszczególnych etapów budowy, a następnie dokonuje zamówienia i zakupu niezbędnych materiałów.
  • Zapewnienie dostawy maszyn i sprzętu budowlanego — generalny wykonawca dba o to, aby na placu budowy były odpowiednio przygotowane maszyny i sprzęt niezbędne do wykonywania prac budowlanych. 
  • Zlecanie prac odpowiednim zespołom budowlanym — generalny wykonawca koordynuje i nadzoruje pracę zarówno własnych zespołów budowlanych, jak i ewentualnych podwykonawców. Dba on o to, żeby prace były wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi i terminowością oraz z uwzględnieniem wszystkich wymagań projektowych i zasad bezpieczeństwa.
  • Zabezpieczenie terenu budowy — generalny wykonawca podejmuje środki mające na celu zabezpieczenie terenu budowy przed niepowołanym dostępem osób trzecich oraz przed kradzieżą lub zniszczeniem mienia. 
  • Przekazanie obiektu inwestorowi — generalny  jest odpowiedzialny za finalizację wszystkich prac budowlanych oraz za przekazanie gotowego obiektu inwestorowi zgodnie z uzgodnionymi warunkami umowy. 

 

Autor:
Materiał nadesłany

Galeria

Komentarze

Komentarze zostały wyłączone.