Nieodpłatna pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej

Komunikat PCPR
2021-11-26 13:55

Okres Kampanii pn.: „16 Dni bez przemocy”, która rozpoczęła się 25 listopada 2021 r. i potrwa do 10 grudnia 2021 r. stał się okazją do przypomnienia mieszkańcom powiatu wieruszowskiego o możliwościach uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach dnia codziennego.

Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest niezwykle trudnym i wymagającym obszarem głównie dla osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą. Na terenie powiatu wieruszowskiego można uzyskać wsparcie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, w tym przemocy w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie (PCPR) zaprasza wszystkie osoby potrzebujące wsparcia w trudnej sytuacji życiowej do korzystania z nieodpłatnych porad specjalistów w ramach działającego przy PCPR Punktu Interwencji Kryzysowej, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, tel. 627842320. Specjaliści dyżurują w następujące dni tygodnia tj.:

Poniedziałek – 15.30-17.30 – pracownik socjalny

Środa- 16.00 – 19.00 – prawnik

Czwartek – 16.00 – 20.00 – psycholog

Specjaliści w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej świadczą specjalistyczne poradnictwo indywidualne i rodzinne, pomagają w rozwiązywaniu problemów życiowych, sporządzaniu pozwów o rozwód, separację, alimenty itp.
Wszyscy specjaliści udzielają wsparcia osobom doznającym przemocy domowej.

Ponadto w godzinach 7.30 – 15.30 wsparcia w trudnej sytuacji życiowej udziela pracownik socjalny w ramach interwencji kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, tel. 627831995.

Jednocześnie informujemy, że osoby wymagające schronienia z powodu sytuacji kryzysowej, której nie są w stanie rozwiązać własnymi siłami mogą korzystać
z pomocy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem (POIK), ul. Katowicka 10, 63-604 Baranów, tel. 609 046 049.

Ośrodek zapewnia minimum 5 miejsc noclegowych dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego w kryzysie, na podstawie umowy powierzenia realizacji zadania publicznego zawieranej corocznie pomiędzy Powiatem Wieruszowskim a Caritas Diecezji Kaliskiej w Kaliszu, które prowadzi w/w Ośrodek.

Biuro Ośrodka jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00.

Natomiast hostel Ośrodka czynny jest całą dobę we wszystkie dni tygodnia, również w niedzielę i święta.

POIK świadczy usługi w zakresie:

• udzielania całodobowego schronienia dla osób będących w kryzysie
• konsultacji psychologicznych i porad prawnych w razie potrzeb
• pomocy socjalnej
• pomocy pedagogicznej w razie potrzeb

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
• przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu przejściu sytuacji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej;
• zapewnienie ochrony w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób i rodzin dotkniętych kryzysem;
• diagnoza sytuacji kryzysowej i podjęcie dalszych działań na rzecz osób w kryzysie (w zależności od rozpoznania);
• wzmacnianie pozytywnych stron osoby / rodziny.

Mieszkańcy Ośrodka mają do dyspozycji:
• pokoje hostelowe,
• wyposażoną kuchnię i jadalnię,
• sanitariaty,
• pokój zabaw dla dzieci.

Galeria

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę