NA TEJ NIELUDZKIEJ ZIEMI
2010-05-04 10:22
70 Rocznica Zbrodni Katyńskiej - Lututów
Obchody rozpoczęły się o godz. 9:30 zbiórką pocztów sztandarowych przed remizą OSP. O godz 10:00 odbyła się Msza Św. w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w intencji mieszkańców gminy Lututów, zamordowanych w latach wojny i okupacji
Następnie wszyscy mieszkańcy gminy oraz delegacje w asyście pocztów sztandarowych udali się pod pomnik poświęcony lututowianom poległym i zamordowanym w obronie Ojczyzny
Wartę przed pomnikiem pełnili; harcerze ze Szkoły Podstawowej w Lututowie, żołnierze Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia pd dowództwem kapitana Cezarego Kacprzaka.

Nastąpiło odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi państwowej a następnie wystąpienie Wójta Gminy Lututów Pana Józefa Suwary. W swoim wystąpieniu podkreślił, że uroczystość ma na celu oddanie hołdu Lututowianom poległym w Katyniu. Po wystąpieniu i powitaniu delegacji, gości i rodzin katyńczyków oddano salwę honorową na cześć osób które zginęły na frontach II wojny światowej i osób zamordowanych w Katyniu.

Następnie Proboszcz parafii lututowskiej ks. Mariusz Giwerski odmówił modlitwę w intencji katyńczyków z Lututowa.
Pierwszy wieniec od społeczeństwa Gminy Lututów złożył Wójt Gminy Lututów Pan Józef Suwara w asyście radnych. Następna wiązanka była od Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego. W dalszej kolejności wiązanki zostały złożone m. in. od wojewody łódzkiego, powiatu wieruszowskiego, od rodzin katyńskich, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, delegacji ze sztandarami Sybiraków, Prawa i Sprawiedliwości, delegacji szkolnych I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu, Liceum Katolickiego im. ks. bp. Teodora Kubiny w Wieluniu i delegacji LO im. Wojciecha Urbańskiego w Złoczewie.
Zapalono także okolicznościowe znicze.
Tę część uroczystości zakończono odegraniem i wspólnym odśpiewaniem roty.

Ku czci i dla pamięci przyszłych pokoleń nastąpiło posadzenie dwóch dębów. Dęby są symbolem siły i niezłomności, hołdu i wiecznej pamięci zamordowanych przez NKWD
Dąb upamiętniający por. Mariana Gwiazdowskiego posadził syn pan Marian Gwiazdowski i pozostali członkowie rodziny, pan profesor dr hab. Albin Głowacki z Uniwersytetu Łódzkiego i uczennica Szkoły Podstawowej w Niemojewie Joanna Grzybek

Ppor. MARIAN GWIAZDOWSKI ur. 25 sierpnia 1912 r. w Niemojewie. Gimnazjum ukończył w Lututowie. Był nauczycielem w Publicznej Szkole Powszechnej w Telemachach na Polesiu. W 1939 roku został zmobilizowany do Wojsk Ochrony Pogranicza. W wigilię w grudniu 1939 roku został aresztowany przez NKWD. Osadzony został w twierdzy w Brześciu Litewskim W lutym 1940 roku jako jeniec został wywieziony w kierunku wschodnim. Zastrzelony przez sowietów jako oficer Wojska Polskiego.

Dąb pamięci starszego przodownika Walentego Kubasiewicza; posadziła siostrzenica pani Dorota Paroń, Kierownik Posterunku Policji w Lututowie aspirant Marek Kopacki , oraz uczeń Katolickiej Szkoły Podstawowej w Chojnach Hubert Grzesiak.

St. przodownik Policji Państwowej WALENTY KUBASIEWICZ ur. w 1898 roku w Lututowie
Był Funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej w Łucku. Zamordowany został w 1940 roku w miejscu dotychczas nieustalonym. Figuruje na Ukraińskiej liście Katyńskiej.


Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na drugą stronę Rynku gdzie odsłonięcia tablicy z nazwą ulicy im. Jana Pawła Stalskiego dokonali wspólnie Przewodnicząca Rady Gminy pani Barbara Hojka, Wójt Gminy sprawujący urząd w latach 1990 - 1997 pan Kazimierz Bartoszek, Przewodniczący III-ech kadencji pan Marian Teodorczyk oraz córka i syn Stalskiego.
Przewodnicząca przedstawiła uchwałę Rady Gminy i życiorys Ppor. Stalskiego. A uroczystego poświęcenia dokonał Kanclerz Kurii Diecezji Kaliskiej ks. dr Kanonik Jacek Bąk.

Ppor. JAN PAWEŁ STALSKI ur. 9 czerwca 1900 r. w m. Cierno. W latach 1918 – 1922 uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Jędrzejowie. Maturę uzyskał w 1924 roku w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Tomaszowie Mazowieckim. Brał udział – jako ochotnik – w wojnie z bolszewikami. Uczestniczył w bitwach pod Kowlem i Sarnami, w woj. Wołyńskim.
Od września 1924 roku był nauczycielem publicznych szkół powszechnych, m.in. w Strzebiniu i w Lututowie. Nauczał przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego.
Z dniem 1 września 1929 r. został mianowany podporucznikiem rezerwy piechoty
i przydzielony do pułku piechoty w Kaliszu. Był aktywnym działaczem takich organizacji jak: Związek Obrony Kresów Zachodnich, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Państwa oraz Ochotnicza Straż Pożarna, oraz Komendantem Strzelca w Lututowie. Zmobilizowany w sierpniu 1939r., dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie w Starobielsku. Zamordowany wiosną 1940 r. w Charkowie.


Posadzenia dębu pamięci ppor Mariana Stanisława Baranowskiego dokonali bratankowie pan Michał i Marian Baranowski, pani prof.dr hab. Maria Blomberg z Uniwersytetu Łódzkiego, wychowanka pana Baranowskiego pani Dorota Teodorczyk i Adrian Dudkiewicz uczeń Szkoły Podstawowej w Lututowie,

Ppor. MARIAN BARANOWSKI
ur.7 maja 1912 r w Naramicach. Był nauczycielem a zarazem Kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej w Popielinie w latach 1935 – 1938. Zmobilizowany został w 1939 roku. Dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzony został w obozie w Kozielsku. Zamordowany wiosną 1940 roku w Katyniu.


Posadzenia dębu pamięci por. Kaw. Emila Penno dokonali; pani dr Joanna Żelazko z IPN Odział w Łodzi, pan Michała Krzak i uczennica Aleksandra Pichlak.

Rotmistrz kawalerii EMIL PENO ur. 19 września 1900 r. w Sumiszewie w powiecie słupskim. Pracował jako administrator majątku Ciemniewskich w Świątkowicach.
Zmobilizowany w roku 1939. Do niewoli sowieckiej dostał się na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Osadzony został w obozie w Starobielsku i wiosną 1940 roku zamordowany w Charkowie.


Posadzenia dębu pamięci st. posterunkowego Antoniego Sołtysiaka dokonali; Funkcjonariusz Posterunku Policji w Lututowie sierżant Kamil Owczarek, Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pan Andrzej Cewiński oraz uczeń Szkoły Podstawowej w Hucie Hubert Gniłka.

St. posterunkowy ANTONI SOŁTYSIAK ur. 25 lipca 1882 r. W Bolkowie Od 16 marca 1937 roku pełnił funkcję Komendanta Posterunku Policji Państwowej W Lututowie.
Do niewoli sowieckiej dostał się na wschodnich terenach Polski. Osadzony został w obozie w Ostaszkowie. Wiosną 1940 roku został zamordowany w siedzibie Zarządu Obwodowego NKWD w Kalininie. Pochowany został w Miednoje.


Posadzenia dębu pamięci por. Franciszka Sułkowskiego dokonali ; przedstawiciele rodziny; syn pan Krzysztof Sułkowski i córka pani Elżbieta Strzemieczna, oraz uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie Magdalena Krysiak i Marcin Machała.

Por. FRANCISZEK SUŁKOWSKI ur. 16 czerwca 1900 r. w Piaskach Lututowskich. Pracował w Sieradzu jako mierniczy przysięgły. W 1939 roku został zmobilizowany do 31 Pułku Strzelców Kaniowskich w Sieradzu. Do niewoli sowieckiej dostał się na wschodnich ziemiach Polski. Przewieziony został do obozu w Kozielsku. Zginął w Katyniu wiosną 1940r.

Posadzenie dębu pamięci ppor. Jana Pawła Stalskiego dokonali; syn pan Andrzej Stalski, córka pani Krystyna Rożdrzyńskąa, uczeń ppor Stalskiego Pan Edmund Duś i uczeń z Gimnazjum Publicznego w Lututowie Tobiasz Górny.

Ppor. JAN PAWEŁ STALSKI ur. się 9 czerwca 1900 roku w miejscowości Cierno. Był nauczycielem w Publicznej Szkole Powszechnej w Lututowie. Do niewoli sowieckiej dostał się w 1939 roku i przebywał w obozie w Starobielsku. Zamordowany wiosną 1940 r. w Charkowie.

Odsłonięcia tablicy poświęconej ofiarom Zbrodni Katyńskiej, dokonali wspólnie; pan prof. dr. Hab. Albin Głowacki z Uniwersytetu Łódzkiego, pani prof. dr. hab. Maria Blomberg Uniwersytet Łódzki, Wójt Gminy Lututów pan Józef Suwara, Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Lututowie pani Anna Kądziela Dyczuk, poświęcenia tablicy mieszkańców Lututowa Ofiar Zbrodni Katyńskiej dokonał ks. Proboszcz Mariusz Giwerski, uczniowie gimnazjum i innych szkół złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Po odsłonięciu tablicy prowadzący serdecznie podziękował delegacjom, pocztom sztandarowym i wszystkim uczestnikom obchodów za udział i współpracę i serdecznie zaprosił na Sesję popularnonaukową nt. „Zbrodnia katyńska po 70 latach”. Komendant uroczystości odprowadził poczty sztandarowe na miejsce zbiórki.

Sesja popularnonaukowa
- Powitanie gości, rodzin, słuchaczy i młodzieży Wójt Gminy Lututów pan Józef Suwara
–Prowadzenie - prof. dr hab. Albin Głowacki, Uniwersytet Łódzki, uczestnik prac Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych
Referaty:
– prof. dr hab. Maria Blomberg, Uniwersytet Łódzki, przewodnicząca Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Łodzi
„Zbrodnia Katyńska”
– dr Marek Dutkiewicz, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Kochanowskiego, filia w Piotrkowie Tryb.
„Badania terenowe w Lesie Katyńskim w latach 1994-1995”
– Antoni Galiński, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
„Lututowianie w Grobach Katyńskich”
O tym prelegencie można powiedzieć, że mówił sercem bo parę osób ukradkiem wycierało łzy z oczu. Na zakończenie zebrani nagrodzili go oklaskami na stojaco.
Podsumowanie obrad – dr Joanna Żelazko, p.o. naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi.
Swego rodzaju podsumowaniem było rozdanie przez Wójta Gminy Lututów Pana Józefa Suwarę publikacji „600-lat Lututowa” obecnym na uroczystości krewnym lututowskich katyńczyków. Natomiast Sekretarz Wojewódzkiej Komisji Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pan Andrzej Cywiński i pan Antoni Galiński z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi rozdali dzieciom i młodzieży która włączyła się w organizację uroczystości guziki oficerskie wykonane dokładnie na wzór tych katyńskich.
Organizatorzy uroczystości: Wójt Gminy Lututów, Dyrektor Oddziału IPN w Łodzi, Dyrektor Gimnazjum im. Komisji Edukacji Narodowej w Lututowie, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lututowa, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie.


GALERIA NR:
KOMENTARZE [0]:

DODAJ KOMENTARZ
Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem:
https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.

OGŁOSZENIA | REKLAMA | KONTAKT
Copyright 2010-2020 Łącznik - Projekt i wdrożenie sklepy internetowe Kępno Sklepy internetowe Kepno
Top
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w opcjach przeglądarki. - ZAMKNIJ