Tugazeta

Kontrola niczego złego nie wykazała

DPS
2022-02-09 09:56

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zapoznał się z protokołem z kontroli Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie - Wsi. Kontrola przeprowadzona została przez kierownika PCPR w Wieruszowie oraz pracownika tej instytucji.

- Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o rozmowę z zastępcą dyrektora DPS w Chróścinie - Wsi Bogdanem Nawrockim, kierownikiem działów opiekuńczo - terapeutycznych oraz pracownikami i mieszkańcami DPS. Kontrolę prowadzono także w oparciu o analizę dokumentacji i obserwację własną. Jak przekazano w protokole po posiedzeniu Zarządu Powiatu, kontrola miała na celu dokonanie oceny pracy jednostki. W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości. Osoby kontrolujące pozytywnie oceniają pracę DPS W Chróścinie Wsi. 

Jak informowaliśmy kilka miesięcy temu, tematem zapalnym są relacje pracownicze. W DPS pojawili się m.in. przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (tworzący skład komisji), którzy anonimowo wśród pracowników, w formie ankiety, zbierali odpowiedzi dotyczące pracy jednostki. W skład komisji obok kierowniczki PCPR powołano kierowniczkę Referatu Kadr i Płac Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym, główną księgową powiatu a także pracownika socjalnego PCPR.

25 sierpnia informowaliśmy z kolei, że w zakresie przeprowadzonej kontroli sędzia Sądu Rejonowego w Wieluniu nie stwierdził uchybień w funkcjonowaniu placówki przeznaczonej dla osób przewlekle chorych psychicznie, prowadzonej pod adresami Chróścin 50 i Chróścin 47. Starosta Andrzej Szymanek przekazał, że w ramach kontroli zarządczej została przeprowadzona także kontrola wewnętrzna w zakresie prawidłowości wydatkowania środków do wynagrodzeń pracowników DPS, przestrzegania przepisów wewnętrznych, organizacji zespołów terapeutyczno-opiekuńczych, oraz realizacji obowiązków pracodawcy i pracowników - zgodnie z Kodeksem Pracy. Początkowe wyniki kontroli wskazały na problemy interpersonalne pomiędzy dyrektorem a pracownikami DPS w Chróścinie - Wsi.

Galeria

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę