Tugazeta

Historia szkoły w Dobrosławiu. Wspomnienia mile widziane

Relacja Wacława Zabłockiego
2021-11-28 20:35

Publiczna Szkoła w Dobrosławiu została założona 22.VIII.1921 r. Pierwszą nauczycielką została mianowana Marja Gilerówna. Obwód szkoły to Dobrosław, Żmuda, Hipolitów a uczęszczały również dzieci z Kijanic powiatu sieradzkiego.

W latach 1921/26 szkoła mieściła się w Hipolitowie u Józefa Skotarskiego. ówczesnego wójta gminy Lututów. Izba szkolna była ciasna i zimna.

W 1922 r. wybrano Komitet Budowy w składzie: Józef Skotarski, Stanisław Krzywański, Piotr Ślęzak i sołtys Franciszek Kaczmarek. Po zwiezieniu materiału budowlanego pan K. Cichecki Kierownik szkoły w Lututowie sporządził plan budynku. Zarząd Gminy rozpoczął budowę. Budynek był o dwóch salach i dwóch pokojach i kuchni dla nauczyciela.

Nauka była prowadzona w trzech oddziałach. W latach 1923/4 religii udzielał ks. Wojciech Kubiś z Lututowa. 1924/25/26 religii uczył ks. Julian Konieczny.

W roku szk.1926/27 zajęcia rozpoczęły się już w nowym budynku. Szkołę uroczyście poświęcił ks. Julian Konieczny. Zorganizowano loterię fantową i zabawę taneczną. Dochód przeznaczono na ogrodzenie szkoły. Zaczęto prenumeratę Płomyka i Płomyczka.

1928/29 szkoła otrzymała od dozoru szkolnego biblioteczkę dla dzieci. 1930/31 dzieci było 96 a religii udzielał ks. Tadeusz Szpikowski a od 20.IV ks. Jan Kiwacz.

1932/33 11 listopada akademia: deklamacje, śpiewy i obrazek sceniczny. Ruszył Wieczorowy Kurs Dokształcający dla 25 dziewcząt. Choinka i sztuczka p.t. Świt. Dochód przeznaczono na LOPP.

1933/4 11 listopada akademia ku uczczeniu Święta Niepodległości: deklamacje, śpiewy, przemówienia i dwa obrazki sceniczne. W grudniu choinka i baśń kolędowa w trzech odsłonach. 19.III. Akademia ku uczczeniu Imienin Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kurs dokształcający dla młodzieży płci obojga.

13-18 maja 1935 r. dni żałoby po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego: wspomnienia, rozmowy, czytanie gazet, pochód żałobny i złożenie wieńców.

1935/36 badania oczu przez lekarza rejonowego dr. L. Krasińskiego. Założenie SKO. Rocznica listopadowa. Kursy dokształcające. 1 lutego akademia ku czczeniu Imienin pana Prezydenta Ignacego Mościckiego. 12 maja żałobne nabożeństwo za duszę Marszałka Józefa Piłsudskiego.

1938/39 złożenie wieńca na grobie powstańców styczniowych, akademia Niepodległościowa, imieniny Ignacego Mościckiego, imieniny Śmigłego Rydza, nabożeństwo za Ojca Świętego Piusa XI, zbiórki pieniędzy na Obronę Narodową. Coraz więcej mówi się o wojnie. Ludzie wierzą, ze Niemców pobijemy. W końcu sierpnia władze szkolne ogłosiły, że rok szkolny nie rozpocznie się normalnie aż do odwołania.

1 września nad ranem bombardowanie Wielunia. Panika ogarnia wszystkich. Ludzie zabierają dobytek i uciekają na wschód. 3 września Niemcy wkraczają do Dobrosławia wpadają też do szkoły zrabowali lub zniszczyli prawie wszystkie pomoce naukowe.

W październiku zaczęłam prowadzić lekcje, lecz 16 listopada przychodzi rozporządzenia aby natychmiast szkołę zamknąć. Pożegnanie było smutne, wszystkie dzieci płakały.

7 czerwca 1940r. Było pierwsze wysiedlenie. Do wsi przyjechali Niemcy z Wołynia i zajęli opuszczone gospodarstwa. Jesienią schwytano Franciszka Piskułę i wywieziono do Oświęcimia. W czerwcu 1941 r. komisarz wyrzuca mnie ze szkoły w której otwierają szkołę dla dzieci niemieckich. Prowadzę dla dzieci polskich tajne nauczanie. 1943 Władysław Utratny jest aresztowany za zabicie świni. W areszcie w Lututowie skatowany nie wydał wspólników a w nocy popełnia samobójstwo.

Nareszcie klęska Niemców pod Stalingradem. Lądowanie aliantów we Francji. 18 stycznia Niemcy uciekają a Wołyniacy opuszczają Dobrosław. Ludzie powracają do swoich gospodarstw. Wszystkich ogarnia radość nie dająca się opisać. 20 stycznia widzimy żołnierzy radzieckich i polskich. Witamy ich serdecznie, ze łzami, skończyła się nasza męka! Co za szczęście! Niemców już nie ma!

W lutym wprowadzam się do szkoły. Zbiegły się dzieci i pomagają przenosić rzeczy. Od 5 marca zaczęły się zajęcia z liczbą 91 dzieci. 25 marca odbyło się Święto Szkoły Polskiej. Z piosenkami przeszliśmy przez całą wieś a na boisku były przemówienia, śpiewy i deklamacje.

Powstaje w Dobrosławiu Związek Walki Młodych. Prezesem był Kusiak Bronisław, sekretarzem Białek Marian, skarbnikiem Kaczmarek Konstanty. Były pogadanki, piosenki a w kwietniu wystawiono sztuczkę Bursztyny Kasi. Dochód przeznaczono na bibliotekę szkolną. Wiosną 1945 udało się zakupić pierwsze podręczniki do nauki. W szkole była choinka z prezentami.

Wieś zagospodarowuje się coraz lepiej, przybywa inwentarza a zwłaszcza koni których po wojnie było bardzo mało. Sołtysem wsi był Ratajski Jan.

Rok 1946/7 w szkole podkreślano walory pracy zespołowej i społecznej, pracuje spółdzielnia uczniowska, organizowano zbiórki na odbudowę Warszawy, zbiórkę w Dniu Oświaty, na powodzian, zbiórkę złomu, obchody 1 i 3 Maja, zabawa taneczna.

28 czerwca 1947 r. została zorganizowana Ochotnicza Straż Pożarna. Duże zasługi położył Józef Krzęć Komendant Straży. Rok 1947/48 prenumerujemy Iskierki i Płomyczek, zbieramy na TBS i Odbudowę Warszawy. Choinka: deklamacje, kolędy i obrazek sceniczny”Przybieżeli do Betlejem”. Podarunki rozdawane przez Mikołaja. Z darów Ministerstwa Oświaty i własnych zakupów rozrasta się biblioteka.

W czerwcu 1948 poświęcono sikawkę, część strażaków już w mundurach. Strażacy zakupili cement i przygotowują się do budowy domu strażackiego. Sołtysem jest Wojtasik Andrzej powszechnie lubiany i ceniony za dobrą pracę.

1948/49 do nauki przystąpiło tylko 49 dzieci. W październiku zbierano na odbudowę Warszawy. 15 grudnia obchodzono otwarcie kongresu Zjednoczonych partii PPR i PPS. 21 grudnia była choinka, prezenty od św. Mikołaja i obrazek sceniczny”Anioł i pastuszkowie”. 3 kwietnia wybrano Komitet Rodzicielski: Tomczyk Bronisław, Ratajski Jan, Skotarski Andrzej i Kaczmarek Marek. Była też akademia 1 majowa, Święto Lasu i akcja sadzenia drzew.

Rok 1949/50 rozpoczęto uroczystą akademią: był odczyt przesłany przez Ministerstwo Oświaty, śpiewano Marsz I Korpusu i Okę. Komitet Rodzicielski zakupił pierwszą piłkę nożna. Do nauki przystąpiło 36 dzieci. Założono Koło Odbudujemy Warszawę. Akademie; Rewolucji Październikowej, uczczenie Wodza pokoju Józefa Stalina, 1 Majowa,

Rok 1950/51 dzieci 24 Organizowano zbiórki szmat, złomu i butelek. Akademie z okazji Rewolucji październikowej, Kongresu Obrońców Pokoju,1 Majowa, choinka i obrazki sceniczne, koło PPR, podpisywanie apelu Kongresu Obrońców Pokoju. Za akcję szkoła otrzymała 6 lampowy aparat radiowy”Rodina”.W latach następnych były obchody Dnia Kobiet, Choinki, zabawy taneczne. Zbiórki szkła, złomu, makulatury. Akademia żałobna ku czci Józefa Stalina. Pojawia się akademia na 10-lecie Wojska Polskiego. Wystawa praca i życie w spółdzielniach produkcyjnych.

Rok 1954/55 szkoła staje się filią szkoły w Lututowie, Liczy 36 dzieci. Wizytuje ją Kierownik Adam Fabisiak. Rok 1956/57 Szkoła ma przydzielonego drugiego nauczyciela kol. Zofię Kratę. Dzieci zbierają ofiary na budowę Pomnika Bohaterów Warszawy, zbierają kasztany do Warszawskiego Zoologu. Komisja z powiatu przydziela Straży 6 arów ziemi na budowę remizy.

Rok 1957/58 Szkoła znów jest samodzielna. Dzieci jest 53. Religii uczy katechetka Elżbieta Kapelańczyk. Nowy sklep prowadzi Czesław Białek. Działa SKO i SKOW. Choinka recytacje, piosenki prezenty i prezenty od Komitetu Rodzicielskiego dla mnie i kol. Zofii Białek. Zbiórki na SFOS i na 1000 szkół na 1000 lecie. Akademia z okazji 1000 lecia państwa Polskiego. Spotkania z wojskowymi, harcerzami utworzenie drużyny Zuchów, Koła Ochrony Przyrody, Koła PCK..

Lata 1960/62 Szkoła prowadzi 5 klas. Były zbiórki makulatury i złomu. Finansowano SFOS i szkoły 1000-lecia. Oddano remizę strażacka i zaczęły się zabawy z bójkami i pijaństwem. Ogrodzono szkołę: słupki zakupiono z własnych środków a siatkę dostarczyło Prezydium GRN w Lututowie. Były sztuki teatralne, choinka, zabawa karnawałowa, zabawa Koła Gospodyń. Złożono wieniec na grobie powstańców. Poranki z okazji Rewolucji Październikowej i przegląd baśni Radzieckich.

Rok 1962/64 obniżono stopień organizacyjny szkoły ze względu na tylko 30 dzieci. Działają trzy klasy. Poranki i przedstawienia jak w latach poprzednich. Na Dobrosław już jest już asfaltowa droga. Rozpoczęto budowę nowego sklepu. Akademie z okazji 20 lecia Polski Ludowej. Kółko Rolnicze posiada siewnik i młockarnię.

Rok 1965/67 działają 4 klasy. Poranki i akademie z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego, Dnia Kobiet, choinki, Dnia Wojska Polskiego. Zbiórki makulatury, złomu i butelek. Spotkanie z harcerzami i zorganizowanie drużyny Zuchów oraz Koł ochrony Przyrody. Zabawa dla uczczenia Dnia Kobiet zorganizowana przez szkołę KGW i Kółko Rolnicze.

Rok 1968/69 Szkoła liczy 22 dzieci. Uczniowie wybrali Samorząd szkolny. Działają koła” SKO, PCK, SKOP, Koło Ligi Ochrony Przyrody. Złożono kwiaty na grobie powstańców. Był bal, uroczysty Dzień Kobiet i uroczyste zakończenie roku szkolnego z podziękowaniami.

W tej szkole pracowałam 48 lat a zawodzie nauczyciela 51 lat, ale ze względu na stan zdrowia musiałam się zwolnić. Od 1 września w szkole będzie pracować Kol. Zofia Białek, Życzę jej wszystkiego najlepszego, dobrych wyników i dobrych dzieci w szkole.


Dobrosław, dn. 30.VIII.69. M. Giler (skrót WZ)

Każdego, kto może uzupełnić ten materiał o zdjęcia lub wspomnienia, prosimy o kontakt z Wacławem Zabłockim.

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę