Finał wojewódzki XV Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie

Relacja KRUS
2023-12-06 09:55
Finał wojewódzki XV Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie

5 grudnia 2023 r. w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał wojewódzki Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego.

W roku bieżącym była to 15. edycja konkursu prowadzonego w obecnej formule. Patronat medialny nad konkursem objęły miesięczniki „RADA” i „W Nowej Roli”.

Konkurs ten jest niejako kontynuacją Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie, która była organizowana w latach 1995–2007 (12 edycji).

Niezmiennie od pierwszej edycji w 2009 roku, głównymi organizatorami konkursu i sponsorami nagród są: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Od kilku lat wśród organizatorów jest również Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi oraz instytucje wchodzące w skład wojewódzkiej komisji ds. BHP w rolnictwie indywidualnym: Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi, Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Od początku istnienia, organizatorzy postawili przed sobą sześć podstawowych celów, które powinien pełnić konkurs:

 • podniesienie poziomu wiedzy i stopnia wrażliwości młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w rodzinnych gospodarstwach rolnych;

 • kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie;

 • szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników;

 • rozwijanie zainteresowań uczniów;

 • promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i społeczności lokalnej;

 • promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o bhp.

 

W 2023 roku, w etapie szkolnym konkursu, który odbył się w październiku wzięło udział 404 uczniów z 16 szkół rolniczych. Do finału zakwalifikowało się 32 uczestników.

Otwarcia konkursu dokonał Tadeusz Morawski, zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Finaliści w pierwszej części konkursu brali udział w teście pisemnym.

Po zakończeniu pierwszego etapu konkursu, w czasie obrad komisji konkursowej starszy brygadier Mikołaj Pawełczyk z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi poprowadził prelekcję dla uczniów i nauczycieli dotyczącą zasad bezpiecznego przechowywania paliw w gospodarstwie rolnym.

Dziesięciu uczniów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w teście, awansowało do etapu ustnego. Każdy z finalistów, po wylosowaniu zestawu 3 pytań, udzielał odpowiedzi na wylosowane pytania.

Po przeprowadzeniu drugiego etapu komisarz Grzegorz Mikołajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi omówił prawno-karne aspekty odpowiedzialności i zagrożenia występujące w środowisku młodzieży.

Wojewódzka Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili:

 • Beata Grala z Placówki Terenowej KRUS w Zduńskiej Woli,

 • Rafał Bieniek z Kuratorium Oświaty w Łodzi,

 • Tomasz Kolankowski z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach,

 • Marek Zbaraszewski z Okręgowego Inspektoratu Pacy w Łodzi,

ustaliła następującą kolejność finalistów:

Miejsce 1:

Kacper Skudlarski z Zespołu Szkół nr 1 w Bratoszewicach, który w nagrodę otrzymał mikrowieżę od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, walizkę od Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, słuchawki gamingowe od Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, smartwatch od Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, słuchawki od Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi oraz album od Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Miejsce 2:

Paweł Buresz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach, który w nagrodę otrzymał kamerę 4K od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, mikrowieżę od Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi słuchawki gamingowe od Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, smartwatch od Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, słuchawki od Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi oraz album od Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Miejsce 3:

Jakub Kozłowski z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, videorejestrator od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, zestaw kluczy od Izby Rolniczej Województwa łódzkiego, słuchawki gamingowe od Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, smartwatch od Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, słuchawki od Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi oraz album od Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Wyróżnienia zdobyli:

 • Mateusz Bartecki z Zespołu Szkół CKR w Lututowie,

 • Arkadiusz Polak z Zespołu Szkół CKR w Dobryszycach,

 • Jan Fortuniak z Zespołu Szkół CKR w Widzewie,

 • Karol Rosiński z Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi,

 • Kacper Kokosa z Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie,

 • Mateusz Granosik z Zespołu Szkół CKZ nr 2 w Łowiczu,

 • Kamil Szymor z Zespołu Szkół CKU w Czarnocinie,

którzy w nagrodę otrzymali videorejestratory od Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, słuchawki od Biura Terenowego KOWR w Łodzi oraz zestawy upominków od ARiMR i TUW „TUW”.

Pozostali finaliści otrzymali głośniki ze słuchawkami od Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi.

Uroczyste podsumowanie konkursu, które prowadziła Alicja Antczak, zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, swoją obecnością zaszczycili:

 • gospodarz finału Tadeusz Morawski, zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach,

 • Dominik Hamrin – dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR,

 • Beata Rzewuska – dyrektor biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,

 • Katarzyna Białek-Traut – dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi,

 • Marcin Grzelak – Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi,

 • Krzysztof Multan – kierownik Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi,

 • Rafał Bieniek z Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Znakomici goście uczestniczyli we wręczeniu cennych nagród i wyróżnień uczniom i nauczycielom. Na zakończenie zastępca dyrektora OR KRUS w Łodzi Alicja Antczak podziękowała wszystkim instytucjom współorganizującym konkurs za ufundowanie nagród i zaprosiła do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Przemysław Kraska
Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

Autor:
KRUS

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę