Tugazeta

Co z tym bezrobociem?

Powiat Wieruszowski
2017-09-27 06:48
Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie przygotował sprawozdanie ze swojej działalności w 2016 r. Na jego podstawie podajemy najważniejsze dane dotyczące bezrobocia w powiecie wieruszowskim. 
 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 1.041 osób, w tym 530 kobiet, co stanowiło 50,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Natomiast liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku wynosiła 190 osób, co stanowiło 18,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu do końca grudnia 2015 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 334 osoby. Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych na koniec grudnia wynosiła 76 osób.
 
Najmniej liczną grupą osób bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2016 r. byli bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Stanowili oni jedynie 8,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Natomiast najliczniejszą była grupa z wykształceniem zasadniczym zawodowym, która stanowiła 33,8% całej populacji zarejestrowanych bezrobotnych.
 
W strukturze zarejestrowanych osób bezrobotnych według stażu pracy największą grupę stanowiły osoby ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat – 25,3% i od 10 lat do 20 lat – 17,0%. Najmniej liczbą grupę stanowiły osoby ze stażem pracy 30 lat i więcej – 4,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.
 
Najmniej liczną grupą osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy były osoby pozostające bez pracy do 1 miesiąca – 12,5% (130 osób). Natomiast najliczniejszą grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy – 19,9% (207 osób).
 
Ogółem w 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy wydatkował kwotę 9.972.137,95 zł, w tym: 29 na świadczenia dla bezrobotnych , aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy -7.817.992,84 zł - ze środków budżetu wydatkowano łączną kwotę 2.154.145,11 zł (w tym 743.228,15 – składka zdrowotna dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku).

Galeria

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę