Tugazeta

Co się dzieje w sprawie kolei?

Kępno, Wieruszów, Galewice, Sieradz
2022-01-18 15:12

W związku z realizacją projektu dotyczącego opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy linii kolejowej na odcinku Łódź-Wrocław, na obecnym etapie w terenie prowadzone są pomiary geodezyjne i badania geologiczne. Prace terenowe prowadzone są w obszarze projektu, w okresie od grudnia 2021 do października 2022 r. Prace wykonywane są dla 4 wariantów równolegle, do czego kontraktowo jesteśmy zobowiązani na obecnym etapie projektu. Lokalizacja powyższych 4-ech wariantów została Państwu zaprezentowana podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami, jakie odbyły się w okresie XI-XII 2021 r. - przekazują przedstawiciele inwestora. 

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

Obszarem prac są objęte tereny 4 wariantów projektowanej linii kolejowej. Wykonywane są wyprzedzające pomiary geodezyjne, a następnie badania geologiczne. Pomiary geodezyjne służą opracowaniu mapy do celów projektowych oraz wyznaczeniu miejsc do badań geologicznych. Badania geologiczne polegają na rozpoznaniu i ocenie warunków gruntowowodnych na trasie 4 wariantów linii kolejowej.

Okres wykonywania pomiarów
Zespoły terenowe (geodeci, geolodzy) prowadzą pomiary i badania w okresie od XII 2021 do X 2022.

Sposób wykonywania pomiarów

Zespoły poruszają się pieszo lub pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym. Prace geodezyjne obejmują pomiary z użyciem specjalistycznego sprzętu geodezyjnego/mierniczego jak również z powietrza przy użyciu dronów pomiarowych. Zabijane będą również paliki, które wskażą lokalizacje wykonania badań geologicznych dla kolejnych ekip. W ciągu 14 dni zespół ds. badań geologicznych wykona badania i usunie wcześniej zabite paliki lokalizacyjne. Badania geologiczne wykonywane będą z użyciem specjalistycznego sprzętu, w tym wiertnic. Pobierane będą próbki gruntów, w tym celu wiercone będą niewielkie otwory o średnicy kilku cm na trasie planowanych 4 wariantów linii kolejowej.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami w obszarze badań?

Badania terenowe w zakresie geodezji i geologii odbędą się w sposób nie angażujący mieszkańców. Badania będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych, nieogrodzonych. Nie przewiduje się ingerencji w prywatne, ogrodzone posesje. Badania odbędą się bez rejestracji danych osobowych mieszkańców. Niezależnie od prac terenowych prowadzone są prace projektowe obejmujące szczegółowe rozwiązania inżynierskie i środowiskowe dla wszystkich 4-ech wariantów.

Ponadto na obecnym etapie analizowane są wnioski z konsultacji społecznych i zgłoszonych uwag, które zaprezentujemy Państwu podczas II tury konsultacji planowanej w II kwartale 2022 r. Przedstawimy wówczas szczegółowe rozwiązania dla wszystkich analizowanych wariantów i dalsze rekomendacje. Kolejnym etapem prac, w III kwartale 2022 r., będzie wybór tzw. „wariantu inwestorskiego”.

Galeria

Komentarze

Komentarze publikuje się korzystając z narzędzia Facebooka.
Użytkownik publikuje treść komentarza na własną odpowiedzialność i jest to jego prywatna opinia. Aby zgłosić naruszenie należy kliknąć link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i obowiązujące zasady korzystania z platformy Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/policies
Właściciel i wydawca portalu tugazeta.pl nie odpowiada za treść publikowanych komentarzy.
Aby dodać komentarz musisz w pierwszej kolejności być zalogowany na portalu facebook.com
Jesteś już zalogowany ? Odśwież stronę